Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 08.12.2022. godine, sa početkom u 09:05 održana je predavanje, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Prostorije stočarske zadruge
sa temama:
1. 09:05 do 09:38 Ishrana teladi , savetodavac Nenad Vujčić
2. 09:40 do 10:15 Ishrana mlečnih krava , savetodavac Dane Hrkalović

Cilj održavanja predavanja je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima predoče teme iz oblasti stočarstva i to Ishrana mlečnih krava kao i Ishrana teladi.
Koordinator: Dane Hrkalović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Sirakovo , opština Veliko Gradište, Mesna kancelarija
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Uredbe, podsticaji i pravilnici MPŠV , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj održavanja tribine je upoznavanje polj.proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV vezano za biljnu proizvodnju, tumačenje uredbi MPŠV iz oblasti stočarstva, kao i Pravilnika – Prodaja sa kućnog praga.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Kurjače , opština Veliko Gradište,
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Prikaz dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih , savetodavac Dragana Urošević

Cilj posete oglednom gazdinstvu je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih kultura kao i sumiranje rezultata za tekuću proizvodnu godinu.
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 17.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Lučica , opština Požarevac – grad, Domaćinstvo Tihomira Jeremića
sa temom:
1. 17:00 do 17:45 Vođenje knjige polja kroz ekonomski model , savetodavac Bojan Stević

Cilj tribne je da se prisutni upoznaju sa značajem voćenje knjige polja sa ekonomskog aspekta.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Šapine , opština Malo Crniće, Domaćinstvo Saše Lilića
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Značaj sistemske kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac

Cilj tribine je upoznavanje prisutnih sa značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta zbog preporuke za izbalansirano unošenje NPK mineralnih hraniva
Koordinator: Jorgovanka Vlajkovac

Izvor: PSSS Požarevac

OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 16.12.2022. sa početkom u 10:00, mesto Smoljinac, opština Malo Crniće,Saše Lilića
Greškom upisano drugo mesto
Koordinator: Jorgovanka Vlajkovac

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 17.12.2022. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Lučica , opština Požarevac – grad, Domaćinstvo Jeremić Mirjane
sa temom:
1. 17:00 do 17:45 Organska proizvodnja , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac

Cilj tribine je upoznavanje prisutnih sa značajem organske proizvodnje, sa aspekta proizvodnje zdravstveno -bezbedne hrane.
Koordinator: Jorgovanka Vlajkovac

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Smoljinac , opština Malo Crniće, Domaćinstvo Bojana Atanackovića
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Vođenje knige polja kroz ekonomski model , savetodavac Bojan Stević

Cilj tribine je upoznati prisutne sa značajem vođenja knjige polja , sa aspekta planiranja što ekonomičnije biljne proizvodnje.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Smoljinac , opština Malo Crniće, Saše Lilića
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Sistemska kontrola plodnosti zemljišta. , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac

Cilj tribine je upoznavanje prisutnih sa značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta zbog preporuke za izbalansirano unošenje NPK mineralnih hraniva
Koordinator: Jorgovanka Vlajkovac

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 09.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Bobana Stanković-obilaznica
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Pravilna sadnja sadnica oraha , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Na radionici je praktično prikazana sadnja oraha i postupci koji se moraju ispoštovati pri samoj sadnji. Cilj radionice bio je da se prisutnima skrene pažnja na važnost same sadnje, da ne bi kasnije došlo do smanjenja produktivnosti u voćnjaku.

Koordinator: Milena Zafirović Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac