Objava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 09.12.2022. godine, sa početkom u 08:57 održana je radionica, mesto Žabari , opština Žabari, Zasad polj. proizvođača Pavlović Miroljuba
sa temom:
1. 08:57 do 09:29 Jesenji tretman koštičavog voća , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj održavanja radionice bio je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj pravovremenog jesenjeg tretmana koštičavog voća.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 09.12.2022. godine, sa početkom u 10:39 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lučica , opština Požarevac – grad, Polj. gazdinstvo Stojanović Snežane
sa temom:
1. 10:39 do 11:15 Prikaz dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj posete oglednom gazdinstvu bio je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih kultura kao i sumiranje rezultata za tekuću proizvodnu godinu.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 15.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Beranje , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Pauljević Radoslava
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Uredbe, podsticaji i pravilnici MPŠV , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj održavanja tribine je upoznavanje polj.proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV vezano za biljnu proizvodnju, tumačenje uredbi MPŠV iz oblasti stočarstva, kao i Pravilnika – Prodaja sa kućnog praga.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 14.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Oreovica , opština Žabari, Gazdinstvo Milošević Dragana
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Kontrola plodnosti i pravilno uzorkovanje zemljišta , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj radionice je da se prisutni upoznaju sa značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta, zbog preporuke za izbalansirano unošenje NPK hraniva, kao jednog od glavnih faktora visine prinosa, kao i sa značajem pravilnog uzorkovanja.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 12.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, ZZ Jedinstvo
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelni podsticaji MPŠV u stočarskoj proizvodnji. , savetodavac Nenad Vujčić
2. 09:30 do 10:00 Aktuelni podsticaji MPŠV u biljnoj proizvodnji. , savetodavac Danijela Ilić

Cilj održavanja tribine je da se prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim podsticajima MPŠV u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.
Koordinator: Nenad Vujčić

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 12.12.2022. godine, sa početkom u 15:00 održaće se predavanje, mesto Živica , opština Požarevac – grad, polj.gazd. Mladena Miladinovića
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Priprema koncentrovane hrane za krave muzare , savetodavac Dane Hrkalović
2. 15:30 do 16:00 Značaj pravovremene zaštite strnih žita , savetodavac Dragana Urošević

Cilj predavanja je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj pripreme koncentrovane hrane za krave muzare kao i značaj pravovremene zaštite strnih žita.
Koordinator: Dane Hrkalović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 09.12.2022. godine, sa početkom u 10:45 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Lučica , opština Požarevac – grad,
sa temom:
1. 10:45 do 11:15 Prikaz dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj posete oglednom gazdinstvu je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih kultura kao i sumiranje rezultata za tekuću proizvodnu godinu.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 09.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Žabari , opština Žabari, Zasad polj. proizvođača Pavlović Miroljuba
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Jesenji tretman koštičavog voća , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj održavanja radionice je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj pravovremenog jesenjeg tretmana koštičavog voća.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 09.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Bobana Stanković-obilaznica
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Pravilna sadnja sadnica oraha , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Na radionici će biti praktično prikazana sadnja oraha i postupci koji se moraju ispoštovati pri samoj sadnji. Cilj radionice je da se prisutnima skrene pažnja na važnost same sadnje, da ne bi kasnije došlo do smanjenja produktivnosti u voćnjaku.

Koordinator: Milena Zafirović Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 05.12.2022. godine, sa početkom u 09:36 održana je tribina, mesto Kučevo , opština Kučevo, Veterinarska stanica Kučevo
sa temama:
1. 09:36 do 11:10 Podsticaji MPŠV vezano za biljnu proizvodnju , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:36 do 11:12 Podsticaji MPŠV vezano za biljnu proizvodnju , savetodavac Nenad Vujčić

Cilj održavanja tribine je upoznavanje polj.proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV vezano za biljnu proizvodnju, tumačenje uredbi MPŠV iz oblasti stočarstva, kao i Pravilnika – Prodaja sa kućnog praga.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac