Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 12:11 održana je tribina, mesto Smoljinac , opština Malo Crniće, Domaćinstvo Bojana Atanackovića
sa temom:
1. 12:11 do 13:00 Vođenje knige polja kroz ekonomski model , savetodavac Bojan Stević

Cilj tribine je bio, upoznati prisutne sa značajem vođenja knjige polja , sa aspekta planiranja što ekonomičnije biljne proizvodnje.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 10:17 održana je tribina, mesto Šapine , opština Malo Crniće, Domaćinstvo Saše Lilića
sa temom:
1. 10:17 do 11:03 Značaj sistemske kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac

Cilj tribine je bio, upoznavanje prisutnih sa značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta zbog preporuke za izbalansirano unošenje NPK mineralnih hraniva
Koordinator: Jorgovanka Vlajkovac

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 19.12.2022. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Polj. gazdinstvo Savić Slađana
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Jesenji tretman jabučastog voća , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj održavanja radionice je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj pravovremenog jesenjeg tretmana jabučastog voća.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 20.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Porodin , opština Žabari, Gazdinstvo Bekić Velizara
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Podsticaji MPŠV vezano za biljnu proizvodnju , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Pravilnik – Prodaja sa kućnog praga , savetodavac Ana Đorđević

Cilj održavanja tribine je upoznavanje polj.proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV vezano za biljnu proizvodnju, i tumačenje Pravilnika – Prodaja sa kućnog praga.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 19.12.2022. godine, sa početkom u 15:00 održaće se tribina, mesto Bubušinac , opština Požarevac – grad, Polj.gazdinstvo Ilić
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Značaj vođenja knjigovodstva na gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević

Cilj održavanja tribine je da se prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem vođenja knjigovodstva na gazdinstvu, sa aspekta ekonomičnije proizvodnje.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac

U periodu od 21.12.2022. do 23.12.2022. godine, održaće se zimska škola, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, PSSS Požarevac, . Zimska škola počinje 21.12.2022. godine u 10:30 prema sledećem rasporedu:

21.12.2022.

21-12-2022.
   10:30 do 11:00 Kalkulacije na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević
   11:00 do 11:30 Zakon o organskoj proizvodnji , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac
   12:00 do 12:30 Jačanje konkurentnosti voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenje plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, zaštitu oznaka kvaliteta, kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedni , savetodavac Ana Đorđević
   12:30 do 13:00 Štetni insekti u uljanoj repici , savetodavac Kristina Lazarević
   13:00 do 13:30 Zdravstveno stanje ozimih useva na teritoriji Braničevskog okruga sa osvrtom na PIS , savetodavac Dragana Urošević
   13:30 do 14:00 Podrška interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Violeta Stanković
   14:00 do 14:30 Tehnologija proizvodnje borovnice , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

22-12-2022.
   10:00 do 10:30 Ruralni razvoj sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU-IPARD , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
   10:30 do 11:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi , savetodavac Aleksandar Stojanović
   11:00 do 11:30 Proizvodnja piva u domaćinstvu , savetodavac Ana Đorđević
   12:00 do 12:30 Pravilna primena agrotehničkih mera , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac
   12:30 do 13:00 Braon mramorasta stenica , savetodavac Kristina Lazarević
   13:00 do 13:30 Zaštita pšenice od bolesti , savetodavac Violeta Stanković

23-12-2022.
   10:00 do 10:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Dane Hrkalović
   10:30 do 11:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Nenad Vujčić
   11:00 do 11:30 Prolećno plavo prskanje voća , savetodavac Violeta Stanković
   12:00 do 12:30 Štetni insekti u kukuruzu , savetodavac Kristina Lazarević
   12:30 do 13:00 Diferzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Danijela Ilić
   13:00 do 13:30 Zbrinjavanje ambalažnog otpada od pesticida , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja Zimske škole je edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz aktuelne teme iz oblasti: ratarstva, stočarstva, voćarstva, prehrambene tehnologije, organske proizvodnje, zaštite bilja i agrarne politike.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 12.12.2022. godine, sa početkom u 09:01 održana je tribina, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, ZZ Jedinstvo
sa temama:
1. 09:01 do 09:32 Aktuelni podsticaji MPŠV u stočarskoj proizvodnji. , savetodavac Nenad Vujčić
2. 09:31 do 10:03 Aktuelni podsticaji MPŠV u biljnoj proizvodnji. , savetodavac Danijela Ilić

Cilj održavanja tribine je da se prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim podsticajima MPŠV u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.
Koordinator: Nenad Vujčić

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 12.12.2022. godine, sa početkom u 15:00 održana je predavanje, mesto Živica , opština Požarevac – grad, polj.gazd. Mladena Miladinovića
sa temama:
1. 15:00 do 15:39 Priprema koncentrovane hrane za krave muzare , savetodavac Dane Hrkalović
2. 15:42 do 16:18 Značaj pravovremene zaštite strnih žita , savetodavac Dragana Urošević

Cilj predavanja je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj pripreme koncentrovane hrane za krave muzare kao i značaj pravovremene zaštite strnih žita.
Koordinator: Dane Hrkalović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 15.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Beranje , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Pauljević Radoslava
sa temom:
1. 09:00 do 10:16 Uredbe, podsticaji i pravilnici MPŠV , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje polj.proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV vezano za biljnu proizvodnju, tumačenje uredbi MPŠV iz oblasti stočarstva, kao i Pravilnika – Prodaja sa kućnog praga.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 14.12.2022. godine, sa početkom u 08:50 održana je radionica, mesto Oreovica , opština Žabari, Gazdinstvo Milošević Dragana
sa temom:
1. 08:50 do 10:22 Kontrola plodnosti i pravilno uzorkovanje zemljišta , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj radionice je bio da se prisutni upoznaju sa značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta, zbog preporuke za izbalansirano unošenje NPK hraniva, kao jednog od glavnih faktora visine prinosa, kao i sa značajem pravilnog uzorkovanja.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac