Objava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 09:03 održana je radionica, mesto Dubočka , opština Petrovac na Mlavi, Zasad Miljković Draška
sa temom:
1. 09:03 do 09:36 Zaštita jabuke u zimskom periodu , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj održavanja radionice je bio da se prisutnima prikaže značaj pravovremene zaštite jabuke u zimskom periodu (plavo prskanje).
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac