Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Požarevac

U periodu od 21.12.2022. do 23.12.2022. godine, održana je zimska škola, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, PSSS Požarevac, . Zimska škola je počela 21.12.2022. godine u 10:27, i održana je prema sledećem rasporedu:

21.12.2022.

21-12-2022.
   10:27 do 10:58 Kalkulacije na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević
   10:59 do 11:32 Zakon o organskoj proizvodnji , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac
   11:57 do 12:28 Jačanje konkurentnosti voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenje plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, zaštitu oznaka kvaliteta, kao kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedni , savetodavac Ana Đorđević
   12:29 do 13:00 Štetni insekti u uljanoj repici , savetodavac Kristina Lazarević
   13:00 do 13:30 Zdravstveno stanje ozimih useva na teritoriji Braničevskog okruga sa osvrtom na PIS , savetodavac Dragana Urošević
   13:30 do 14:01 Podrška interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Violeta Stanković
   14:02 do 14:33 Tehnologija proizvodnje borovnice , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

22-12-2022.
   09:56 do 10:26 Ruralni razvoj sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU-IPARD , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
   10:27 do 10:57 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi , savetodavac Aleksandar Stojanović
   10:58 do 11:28 Proizvodnja piva u domaćinstvu , savetodavac Ana Đorđević
   11:29 do 12:06 Pravilna primena agrotehničkih mera , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac
   11:59 do 12:30 Braon mramorasta stenica , savetodavac Kristina Lazarević
   12:31 do 13:01 Zaštita pšenice od bolesti , savetodavac Violeta Stanković

23-12-2022.
   10:00 do 10:31 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Dane Hrkalović
   10:31 do 11:01 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Nenad Vujčić
   11:01 do 11:32 Zbrinjavanje ambalažnog otpada od pesticida , savetodavac Dragana Urošević
   11:33 do 12:03 Štetni insekti u kukuruzu , savetodavac Kristina Lazarević
   12:03 do 12:33 Diferzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Danijela Ilić
   12:34 do 13:04 Prolećno plavo prskanje voća , savetodavac Violeta Stanković

Cilj održavanja Zimske škole je edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz aktuelne teme iz oblasti: ratarstva, stočarstva, voćarstva, prehrambene tehnologije, organske proizvodnje, zaštite bilja i agrarne politike.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac