Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 24.12.2022. godine, sa početkom u 14:01 održana je tribina, mesto Doljašnica , opština Veliko Gradište, Dom kulture
sa temom:
1. 14:01 do 14:34 Pravilnik o izmeni pravilnika za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za 2023. godinu , savetodavac Dane Hrkalović

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje polj.proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV iz oblasti stočarstva
Koordinator: Dane Hrkalović

Izvor: PSSS Požarevac