Najava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Bubušinac , opština Požarevac – grad, Domaćinstvo Ivane Pavlović
sa temom:
1. 09:30 do 10:15 Vođenje knjigovodstva na gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević

Cilj radionice je upoznavanje prisutnih sa značajem i načinom, vođenja evidencije na gazdinstvu o prihodima i rashodima, a u cilju planiranja ekonomičnije proizvodnje u sledećoj godini.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac