Najava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Makce , opština Veliko Gradište, Voćnjak Obradović Radiše
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Značaj plavog prskanja i zaštita višnje od monilioza , savetodavac Violeta Stanković

Cilj ove radionice je ukazati proizvođačima na značaju plavog prskanja u fazi mirovanja, i zaštiti višanja od monilioza.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 25.03.2023. godine, sa početkom u 16:00 održana je radionica, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, PSSS Požarevac
sa temom:
1. 16:00 do 16:45 Štetni organizmi žitarica i mere zaštite , savetodavac Violeta Stanković

Cilj ove radionice je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa štetnim organizmima koji su ove sezone prisutni u velikoj meri na žitaricama, kao i sa merama zaštite u narednom periodu.

Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Dubravica , opština Požarevac – grad, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 E uprava i E agrar, znacaj uvodjenja i uspostavljanja sistema , savetodavac Aleksandar Stojanović
2. 09:30 do 10:00 Zimska rezidba vocaka , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 22.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Kličevac , opština Požarevac – grad, Prostorije mesne kancelarije
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Odrzavanje vocnjaka u zimskom periodu , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 26.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Kličevac , opština Požarevac – grad, Prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Odrzavanje vocnjaka u zimskom periodu , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
2. 09:30 do 10:00 E uprava i E agrar, znacaj uvodjenja i uspostavljanja sistema , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 19:00 održana je tribina, mesto Prugovo , opština Požarevac – grad, Prostorije mesne kancelarije
sa temom:
1. 19:00 do 19:30 eAgrar , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj tribine je upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Oreovica , opština Žabari, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 E uprava i E agrar, znacaj uvodjenja i uspostavljanja sistema , savetodavac Aleksandar Stojanović
2. 09:30 do 10:00 Zimska rezidba vocaka , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 25.03.2023. godine, sa početkom u 16:00 održaće se radionica, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, PSSS Požarevac
sa temom:
1. 16:00 do 16:45 Štetni organizmi žitarica i mere zaštite , savetodavac Violeta Stanković

Cilj ove radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa štetnim organizmima koji su ove sezone prisutni u velikoj meri na žitaricama, kao i sa merama zaštite u narednom periodu.

Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Prostorije PSSS Požarevac
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Elektronsko pristupanje E agraru , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj tribine bio je upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače sa platformom E agrar, i elektronskim pristupanjem platformi.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Zabrega , opština Malo Crniće, Crkveni dom
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 eAgrar , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Buduće reforme agrarne politike , savetodavac Ana Đorđević

Cilj tribine je bio upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac