Najava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 27.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Makce , opština Veliko Gradište, ZZ Divan
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Suzbijanje korova u kukuruzu , savetodavac Miloš Radovanović
2. 18:30 do 19:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa platformom E- agrar i načinom registracije kao i sa suzbijanjem korova u kukuruzu
Koordinator: Miloš Radovanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 22.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Svinjarevo , opština Žabari, Prostorija Mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Miloš Radovanović
2. 18:30 do 19:00 Suzbijanje korova u kukuruzu , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa platformom E- agrar i načinom registracije kao i sa suzbijanjem korova u kukuruzu
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 26.03.2024. godine, sa početkom u 16:00 održaće se predavanje, mesto Golubac , opština Golubac, sala Opštine Golubac
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Kalkulacije na gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević
2. 16:30 do 17:00 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Violeta Stanković
3. 17:00 do 17:30 Zaštita strnih žita od bolesti , savetodavac Dragana Urošević
4. 17:30 do 18:00 Bolesti vina , savetodavac Ana Đorđević

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti ratarstva, zaštite bilja, prehrambene tehnologije i agrarne politike.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac

OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 21.03.2024. sa početkom u 18:00, mesto Crljenac, opština Malo Crniće,gazdinstvo Dragana Stevića
Odloženo zbog drugih poslovnih obaveza
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 01.04.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Makce , opština Veliko Gradište, ZZ Divan
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Suzbijanje korova u kukuruzu , savetodavac Miloš Radovanović
2. 18:30 do 19:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa platformom E- agrar i načinom registracije kao i sa suzbijanjem korova u kukuruzu
Koordinator: Miloš Radovanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 19.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Rečica , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Vesne Vuletić
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Prednosti izgradnje i čuvanja žitarica u podnom skladištenju , savetodavac Sreten Danilović

Cilj posete je bio upoznavaje prisutnih sa značajem blagovremene primene agrotehničkih mera u proizvodnji ozimh strnih žita, kao glavnog faktora visine prinosa. Analiza višegodišnje statistike prinosa na gazdinstvu. Prednosti izgradnje i čuvanje žitarica u podnom skladištu
Koordinator: Sreten Danilović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 26.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Brežane , opština Požarevac – grad, Kancelarija mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Pomotehnika zaštite voćaka , savetodavac Aleksandar Stojanović
2. 18:30 do 19:00 E agrar – obnova g. slanjne zahteva za subvencije, refakcija za gorivo i seme. , savetodavac Sreten Danilović
3. 19:00 do 19:30 Zaštita voća , savetodavac Violeta Stanković

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaze na obnovu registracije gazdinstva, slanje zahteva za podsticaje i korišćenje .. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe i zaštite vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 25.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Maljurevac , opština Požarevac – grad, Kancelarija mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Pomotehnika rezidbe voća , savetodavac Aleksandar Stojanović
2. 18:30 do 19:00 E agrar – obnova g. slanjne zahteva za subvencije, refakcija za gorivo i seme. , savetodavac Aleksandar Stojanović


Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 19.03.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Rabrovo , opština Kučevo, Polj. gazdinstvo Marka Milosavljevića
sa temom:
1. 11:00 do 11:40 Korišćenje portala E-agrar , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj održavanja tribine je da poljoprivrednim proizvođačima pokazati način korišćenja portala E-agrar, konkurisanje za refakciju goriva, subvencije.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 18.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Kudreš , opština Golubac, Prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zimska rezidba vocaka , savetodavac Aleksandar Stojanović
2. 18:30 do 19:00 E agrar – obnova g. slanjne zahteva za subvencije, refakcija za gorivo i seme. , savetodavac Sreten Danilović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednicima ukaze na obnovu registracije gazdinstva, slanje zahteva za podsticaje i korišćenje .. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac