Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 26.03.2024. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Golubac , opština Golubac, sala Opštine Golubac
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Kalkulacije na gazdinstvu , savetodavac Bojan Stević
2. 16:30 do 17:00 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Violeta Stanković
3. 17:00 do 17:30 Zaštita strnih žita od bolesti , savetodavac Dragana Urošević
4. 17:30 do 18:00 Bolesti vina , savetodavac Ana Đorđević

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim temama iz oblasti ratarstva, zaštite bilja, prehrambene tehnologije i agrarne politike.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac