Objava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 16.07.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Ram , opština Veliko Gradište, polj.gazd.Dragiše Stokić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Uzorkovanje biljnog materijala na prisustvo fitoplazme Flavescence doree , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja radionice je bio da se prisutnm polj.proizvođačima praktino pokaže urorkovanje biljnog materijala (vinova loza) na prisustvo simptoma fitoplazme Flavescence doree.
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 16.07.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Ram , opština Veliko Gradište, polj.gazd.Dragiše Stokić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Uzorkovanje biljnog materijala na prisustvo fitoplazme Flavescence doree , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja radionice je da se prisutnm polj.proizvođačima praktino pokaže urorkovanje biljnog materijala (vinova loza) na prisustvo simptoma fitoplazme Flavescence doree.
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 09.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kasidol , opština Požarevac – grad, Polj.gazdinstvo Petrović Snežane
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Značaj blagovremene primene agrotehničkih mera u proizvodnji suncokreta, kao glavnog faktora visine prinosa. , savetodavac Danijela Ilić

Cilj posete oglednog gazdinstva je bio upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače sa značajem blagovremene primene agrotehničkih mera u proizvodnji suncokreta, kao glavnog faktora visine prinosa.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 09.07.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Kasidol , opština Požarevac – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Značaj blagovremene primene agrotehničkih mera u proizvodnji suncokreta, kao glavnog faktora visine prinosa. , savetodavac Danijela Ilić

Cilj posete oglednog gazdinstva je upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače sa značajem blagovremene primene agrotehničkih mera u proizvodnji suncokreta, kao glavnog faktora visine prinosa.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 29.06.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Batuša , opština Malo Crniće, Batuša – poljoprivredno gazdinstvo Dragana Stefanovića
sa temom:
1. 18:00 do 18:40 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Sreten Danilović

Cilj održavanja tribine je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima predstavi mera MPŠV-a “Zahtev za refakciju akcize” kao i podsticaji u stočarstvu po košnici pčela.
Koordinator: Sreten Danilović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 29.06.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Batuša , opština Malo Crniće, Batuša – poljoprivredno gazdinstvo Dragana Stefanovića
sa temom:
1. 18:00 do 18:40 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Sreten Danilović

Cilj održavanja tribine je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima predstavi mera MPŠV-a “Zahtev za refakciju akcize” kao i podsticaji u stočarstvu po košnici pčela.
Koordinator: Sreten Danilović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Crljenac , opština Malo Crniće, Poljoprivredno gazdinstvo Sašice Antonijević Vujić
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Sreten Danilović

Cilj održavanja tribine je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima predstavi mera MPŠV-a “Zahtev za refakciju akcize” kao i podsticaji u stočarstvu po košnici pčela.
Koordinator: Sreten Danilović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 18.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Kamijevo , opština Veliko Gradište, polj.gaz. Jovice Maksić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Zahtev za refakciju akcize , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja tribine je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima predstavi mera MPŠV-a “Zahtev za refakciju akcize”
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Crljenac , opština Malo Crniće, Poljoprivredno gazdinstvo Sašice Antonijević Vujić
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Sreten Danilović

Cilj održavanja tribine je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima predstavi mera MPŠV-a “Zahtev za refakciju akcize” kao i podsticaji u stočarstvu po košnici pčela.
Koordinator: Sreten Danilović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 18.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Kamijevo , opština Veliko Gradište, polj.gaz. Jovice Maksić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Zahtev za refakciju akcize , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja tribine je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima predstavi mera MPŠV-a “Zahtev za refakciju akcize”
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac