Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 11.12.2023. godine, sa početkom u 08:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Kurjače , opština Veliko Gradište,
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Prikaz dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih kultura , savetodavac Dragana Urošević

Cilj posete oglednom gazdinstvu je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih kultura kao i sumiranje rezultata za tekuću proizvodnu godinu.
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 10:45 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lučica , opština Požarevac – grad, Polj. gazdinstvo Stojanović Snežane
sa temom:
1. 10:45 do 11:15 Prikaz dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih kultura , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj posete oglednom gazdinstvu je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih kultura kao i sumiranje rezultata za tekuću proizvodnu godinu.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 10:45 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Lučica , opština Požarevac – grad,
sa temom:
1. 10:45 do 11:15 Prikaz dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih kultura , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj posete oglednom gazdinstvu je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pokaže primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji ratarskih kultura kao i sumiranje rezultata za tekuću proizvodnu godinu.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 23.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Batovac , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Vladimira Icica
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Eagrar podsticaji i načini konkurisanja preko portala , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj održavanje tribine je tumačenje pravilnika o podsticajima za upravljenje rizicima kroz premiju osiguranja useva i životinja. Kao uslovima i načinom za ostvarivanje svih podsticaja i apliciranje kroz novu platformu e Agrar.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 20.11.2023. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Kamenovo , opština Petrovac na Mlavi, ZZ Kamenovac
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Tumačenje pravilnika o potsticajima , savetodavac Nenad Vujčić
2. 09:00 do 09:30 Aktuelni potsticaji u poljoprivredi , savetodavac Kristina Lazarević
3. 09:30 do 10:00 Pomoć poljoprivrednicima kroz platformu eAgrar , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanje tribine je tumačenje pravilnika o podsticajima za upravljenje rizicima kroz premiju osiguranja useva i životinja. Kao uslovima i načinom za ostvarivanje svih podsticaja i apliciranje kroz novu platformu e Agrar.
Koordinator: Nenad Vujčić

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 23.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Batovac , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Vladimira Icica
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Eagrar podsticaji i načini konkurisanja preko portala , savetodavac Aleksandar Stojanović


Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 17.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Ćirikovac , opština Požarevac – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Prikaz ekonomski uspešnog poslovanja , savetodavac Bojan Stević

Prikaz ekonomski uspešnog poslovanja poljoprivrednog gazdinstva, na osnovu urađene kalkulacije proizvodnje u ratarstvu, uz pomoć prikupljenih i evidentiranih finansijskih i proizvodnih podataka.
Gazdinstvo je dobar primer DPP, jer na ovaj način postoji mogućnost poređenja sa predhodnim proizvodnim godinama.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 20.11.2023. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Kamenovo , opština Petrovac na Mlavi, ZZ Kamenovac
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Tumačenje pravilnika o potsticajima , savetodavac Nenad Vujčić
2. 09:00 do 09:30 Aktuelni potsticaji u poljoprivredi , savetodavac Kristina Lazarević
3. 09:30 do 10:00 Pomoć poljoprivrednicima kroz platformu eAgrar , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanje tribine je tumačenje pravilnika o podsticajima za upravljenje rizicima kroz premiju osiguranja useva i životinja. Kao uslovima i načinom za ostvarivanje svih podsticaja i apliciranje kroz novu platformu e Agrar.
Koordinator: Nenad Vujčić

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 17.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Ćirikovac , opština Požarevac – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Prikaz ekonomski uspešnog poslovanja , savetodavac Bojan Stević

Prikaz ekonomski uspešnog poslovanja poljoprivrednog gazdinstva, na osnovu urađene kalkulacije proizvodnje u ratarstvu, uz pomoć prikupljenih i evidentiranih finansijskih i proizvodnih podataka.
Gazdinstvo je dobar primer DPP, jer na ovaj način postoji mogućnost poređenja sa predhodnim proizvodnim godinama.
Koordinator: Bojan Stević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 10.11.2023. godine, sa početkom u 08:30 održana je radionica, mesto Makce , opština Veliko Gradište, Voćnjak Obradović Radiše
sa temom:
1. 08:30 do 09:15 Primena bakarnih sredstava u fazi mirovanja , savetodavac Violeta Stanković

Cilj radionice je bio edukacija proizvođača o izboru bakarnih preparata za tretman voća u fazi mirovanja.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac