Najava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Dubravica , opština Požarevac – grad, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 E uprava i E agrar, znacaj uvodjenja i uspostavljanja sistema , savetodavac Aleksandar Stojanović
2. 09:30 do 10:00 Zimska rezidba vocaka , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Oreovica , opština Žabari, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 E uprava i E agrar, znacaj uvodjenja i uspostavljanja sistema , savetodavac Aleksandar Stojanović
2. 09:30 do 10:00 Zimska rezidba vocaka , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Prostorije PSSS Požarevac
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Elektronsko pristupanje E agraru , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj tribine je upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače sa platformom E agrar, i elektronskim pristupanjem platformi.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Zabrega , opština Malo Crniće, Crkveni dom
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 eAgrar , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Buduće reforme agrarne politike , savetodavac Ana Đorđević

Cilj tribine je upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Ostrovo , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Marković Slaviše
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 eAGRAR , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Buduće reforme agrarne politike , savetodavac Ana Đorđević

Cilj tribine je upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 16.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Krivača , opština Golubac, Gazdinstvo Vujčić Dejana
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Monilioze koštičavih voćnih vrsta , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Zimska rezidba vocaka , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
3. 10:00 do 10:30 E uprava i E agrar, znacaj uvodjenja i uspostavljanja sistema , savetodavac Ana Đorđević

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka i zaštitom najzastupljenijih koštičavih voćnih vrsta od uticaja štetnog patogena Monillinia spp.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 14.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, prostorije PSSS Požarevac
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 eAgrar u kri koraka , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje proizvođača sa elektronskim pristupanjem Portalu eID, načinom izdavanja parametara i instalacije aplikacije ConsentID na mobilnim telefonima.
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Klenje , opština Golubac, Gazdinstvo Stokić Ace
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 eAGRAR , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Buduće reforme agrarne politike , savetodavac Ana Đorđević
3. 10:00 do 10:30 Zimska rezidba voćaka , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj tribine je bio upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka .
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Žagubica , opština Žagubica, Prostorija odeljenja za poljoprivredu
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Podrške interesnom udruživanju,razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Violeta Stanković
2. 12:30 do 13:00 Unapređenje polj.proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
3. 13:00 do 13:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na pdv, troškove na polj.gazdinstvu,računovodstvo,osiguranje u poljoprivredi i kredite u poljoprivredi , savetodavac Bojan Stević
4. 13:30 do 14:00 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj ovih predavanja je bio upoznati polj.proizvođače sa temama iz oblasti agrarne politike, u cilju uapređenja poljoprivredne proizvodnje.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Jošanica , opština Žagubica, Gazdinstvo Stojadinović Zorana
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Monilioze koštičavih voćnih vrsta , savetodavac Violeta Stanković
2. 09:30 do 10:00 Buduće reforme agrarne politike , savetodavac Ana Đorđević
3. 10:00 do 10:30 Zimska rezidba voćaka , savetodavac Milena Zafirović Stojanović

Cilj tribine je bio upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka i zaštitom najzastupljenijih koštičavih voćnih vrsta od uticaja štetnog patogena Monillinia spp.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac