Najava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Tićevac , opština Žabari, Gazdinstvo Jovanović Draška
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Štetni organizmi na žitaricama i njihovo suzbijanje , savetodavac Violeta Stanković

Cilj ove radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa štetnim organizmima koji su ove sezone prisutni u velikoj meri na žitaricama, kao i sa merama zaštite u narednom periodu.

Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Makce , opština Veliko Gradište, Voćnjak Obradović Radiše
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Značaj plavog prskanja i zaštita višnje od monilioza , savetodavac Violeta Stanković

Cilj ove radionice je bio ukazati proizvođačima na značaju plavog prskanja u fazi mirovanja, i zaštiti višanja od monilioza.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 10:01 održana je tribina, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Lukić
sa temom:
1. 10:01 do 10:31 Eagrar , savetodavac Dane Hrkalović

Cilj održavanja tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proiozvođača sa platformom Eagrar
Koordinator: Dane Hrkalović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 22.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Kličevac , opština Požarevac – grad, Prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Odrzavanje vocnjaka u zimskom periodu , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
2. 09:30 do 10:00 E uprava i E agrar, znacaj uvodjenja i uspostavljanja sistema , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 26.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Kličevac , opština Požarevac – grad, Prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Odrzavanje vocnjaka u zimskom periodu , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
2. 09:30 do 10:00 E uprava i E agrar, znacaj uvodjenja i uspostavljanja sistema , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj predavanja je da se poljoprivrednicima ukaze na znacaj uvodjenja E Agrara i objasni nacin i postupak registracije kod E Uprave.. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 24.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Rašanac , opština Petrovac na Mlavi, Gazdinstvo Golubovic Dragise
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Kontrola plodnosti i pravilno uzorkovanje zemljišta , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj radionice je da se prisutni upoznaju sa značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta, zbog preporuke za izbalansirano unošenje NPK hraniva, kao jednog od glavnih faktora visine prinosa, kao i sa značajem pravilnog uzorkovanja.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Pečanica , opština Veliko Gradište, Prostorije mesne zajednice
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 eAgrar , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj tribine je upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 24.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Rečica , opština Požarevac – grad, gazdinstvo Pajkić
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Buduće promene u agrarnoj politici , savetodavac Ana Đorđević
2. 12:30 do 13:00 eAGRAR , savetodavac Violeta Stanković

Cilj tribine je bio upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.
Koordinator: Ana Đorđević

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Prostorije SZ,, Stočar DH,,
sa temom:
1. 11:00 do 11:15 Obrada papaka , savetodavac Dane Hrkalović

Cilj održavanja radionice je da se prikaže proizvođačima način obrade papaka kod mlečnih grla.
Koordinator: Dane Hrkalović

Izvor: PSSS Požarevac

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 16:00 održaće se radionica, mesto Šapine , opština Malo Crniće, Voćnjak Milošević Dragančeta
sa temom:
1. 16:00 do 16:45 Simptomi i mere zaštite protiv Pseudomonas syringae , savetodavac Violeta Stanković

Cilj radionice je ukazati proizvođačima na simptome bakterijskog raka kajsije i ostalih koštičavih voćnih vrsta, i kako zaštiti voćnjake od pomenute bolesti.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac