Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 28.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Maljurevac , opština Požarevac – grad, Kancelarija mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Pomotehnika zaštite voćaka , savetodavac Aleksandar Stojanović
2. 18:30 do 19:00 Zaštita voća , savetodavac Miloš Radovanović
3. 19:00 do 19:30 E agrar – obnova g. slanjne zahteva za subvencije, refakcija za gorivo i seme. , savetodavac Sreten Danilović


Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac