Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 18.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Kudreš , opština Golubac, Prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zimska rezidba vocaka , savetodavac Aleksandar Stojanović
2. 18:30 do 19:00 E agrar – obnova g. slanjne zahteva za subvencije, refakcija za gorivo i seme. , savetodavac Sreten Danilović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednicima ukaze na obnovu registracije gazdinstva, slanje zahteva za podsticaje i korišćenje .. Takodje ce prisutni biti upoznati sa značajem i nacinom izvodjenja pomotehnicke mere rezidbe vocaka.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac