Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 19.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Smoljinac , opština Malo Crniće, Sala Lovačkog društva
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Tretman voća u fazi mirovanja , savetodavac Violeta Stanković
2. 18:30 do 19:00 Prerada grožđa , savetodavac Ana Đorđević
3. 19:00 do 19:30 Zaštita kukukuruza od kukuruznog plamenca , savetodavac Dragana Urošević
4. 19:30 do 20:00 Refakcija goriva , savetodavac Bojan Stević

Cilj predavanja je bio upoznati polj.proizvođače sa aktuelnim temama iz raznih oblasti poljoprivrede.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac