Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 19.03.2024. godine, sa početkom u 09:55 održana je tribina, mesto Matijevac , opština Vladimirci, Gazdinstvo Dragana Milovanovića
sa temom:
1. 09:55 do 10:29 Pomoć oko eAgrara i podsticaja za poljoprivredu , savetodavac Gordana Rehak

Dana 19.03.2024. godine održaće se tribina na gazdinstvu Dragana Milovanovića, gde će objasniti značaj eAgrara i njegovo funkcionisanje, kao i podsticaji za poljoprivredu.
Dana 19.03.2024. godine, održana je tribina kod Dragana Milovanovića na temu eAgrara i pomoći oko podsticaja, gde su poljoprivrednici bili zainteresovani i veoma konstruktivni po pitanjima koji su od njihovog interesa. Detaljno su im objašnjeni načini i uslovi za potsticaje.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac