Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 19.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Rečica , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Vesne Vuletić
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Prednosti izgradnje i čuvanja žitarica u podnom skladištenju , savetodavac Sreten Danilović

Cilj posete je bio upoznavaje prisutnih sa značajem blagovremene primene agrotehničkih mera u proizvodnji ozimh strnih žita, kao glavnog faktora visine prinosa. Analiza višegodišnje statistike prinosa na gazdinstvu. Prednosti izgradnje i čuvanje žitarica u podnom skladištu
Koordinator: Sreten Danilović

Izvor: PSSS Požarevac