Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 10.05.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Rpavilnik o podsticajima po košnici pčela , savetodavac Slađana Petrić
2. 09:30 do 10:00 Prerada mleka na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednika sa pravilnikom o podsticajima po košnici pčela i preradom mleka na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 09.05.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Arilje , opština Arilje, Prostorije opštine Arilje
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Praktični prikaz elektronskog podnošenja zahteva za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji. , savetodavac Slađana Petrić

Radionica ima za cilj praktični prikaz elektronskog podnošenja zahteva za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 08.05.2023. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Pravilnik o podsticajima za tov , savetodavac Slađana Petrić

Tribina ima za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa pravilnikom za podsticaje za tov.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 10.04.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Lučani (varošica) , opština Lučani, Prostorije opštine Lučani
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 E-Agrar – obnova Registracije PG , savetodavac Slađana Petrić
2. 12:30 do 13:00 Ishrana krava u zasušenom periodu , savetodavac Nebojša Brajović

Predavanje je imalo za cilj upoznavanje poljoprivrednka sa procedurom obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putm e-Agrara, kao i sa ishranom krava u zasušenom periodu.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 07.04.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Gornji Milanovac , opština Gornji Milanovac, Prostorije opštine Gornji Milanovac
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Praktičan prikaz obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putem e-Agrar , savetodavac Slađana Petrić

Radionica je imala za cilj praktičan prikaz obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putem e-Agrar
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 07.04.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 08:00 do 08:45 Praktičan prikaz obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putem e-Agrar , savetodavac Slađana Petrić

Radionica je imala za cilj praktičan prikaz obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putem e-Agrara.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Mrčajevci , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Aca Gavrilović
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Registracija gazdinstva na e agrar , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa registracijom gazdinstva na e agrar kao i sa aktuelnim podsticajima u 2023 god
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Baluga (Trnavska) , opština Čačak – grad, Na PG Slobodana Jakovljević
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Realizacija obnove registracije na PG. , savetodavac Gordana Radojičić

Motiv i poenta ove tribine je pravovremeno upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa postupcima u vezi sa elektronskim prijavama za obnovu registracije na parcelama i fondom životinja na vlastitim PG..
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 10.04.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Lučani (varošica) , opština Lučani, Prostorije opštine Lučani
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 E-Agrar – obnova Registracije PG , savetodavac Slađana Petrić
2. 12:30 do 13:00 Ishrana krava u zasušenom periodu , savetodavac Nebojša Brajović

Predavanje ima za cilj upoznavanje poljoprivrednka sa procedurom obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putm e-Agrara, kao i sa ishranom krava u zasušenom periodu.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 07.04.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Gornji Milanovac , opština Gornji Milanovac, Prostorije opštine Gornji Milanovac
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Praktičan prikaz obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putem e-Agrar , savetodavac Slađana Petrić

Praktičan prikaz obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putem e-Agrar
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak