Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 18.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada voća , savetodavac Slađana Petrić

Tribina je imala za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa pravilnikom o podsaticajima za podizanje višegodišnjih zasada voća.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak