Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 18.04.2024. godine, sa početkom u 12:03 održana je predavanje, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica
sa temama:
1. 12:03 do 12:50 Knjiga polja , savetodavac Milenko Đurić
2. 12:51 do 13:29 Predstavljanje portala i aplikacije za mapiranje paljenja žetvenih ostataka – dim.rs , savetodavac Milica Popadić

Predavanje učenicima II razreda srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice, smer Tehničar za zaštitu životne sredine, u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević.
Cilj predavanja je da se učenici upoznaju sa prednostima vođenja knjige polja i sa portalom i aplikacijom za mapiranje paljenja žetvenih ostataka – dim.rs.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica