Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 10.04.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Lučani (varošica) , opština Lučani, Prostorije opštine Lučani
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 E-Agrar – obnova Registracije PG , savetodavac Slađana Petrić
2. 12:30 do 13:00 Ishrana krava u zasušenom periodu , savetodavac Nebojša Brajović

Predavanje ima za cilj upoznavanje poljoprivrednka sa procedurom obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putm e-Agrara, kao i sa ishranom krava u zasušenom periodu.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 07.04.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Gornji Milanovac , opština Gornji Milanovac, Prostorije opštine Gornji Milanovac
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Praktičan prikaz obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putem e-Agrar , savetodavac Slađana Petrić

Praktičan prikaz obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putem e-Agrar
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 07.04.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 08:00 do 08:45 Praktičan prikaz obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putem e-Agrar , savetodavac Slađana Petrić

Praktičan prikaz obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva putem e-Agrara.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 30.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Miokovci , opština Čačak – grad, Na PG Miloša Paunovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uvođenje eAgrara , savetodavac Gordana Radojičić

Značaj ove tribine je kvalitetnije upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa postupcima u vezi sa elektronskim pristupanjem eUpravi, kao i uvođenju eAgrara.
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 30.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Ostra , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Glišić Vlastimira
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Higijena vimena muznih grla pre muže , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj radionice je upoznavanje proizvođača sa načinom priprrme i sprovođenja higijene vimena muznih grla pre muže.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 20:00 održana je tribina, mesto Gornja Gorevnica , opština Čačak – grad, Na gazdinstvu Mićović Bojana
sa temom:
1. 20:00 do 20:31 Realizacija programa obnove registracije PG , savetodavac Branko Tanasković

Cilj tribine je tačno i pouzdano upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa postupcima u vezi sa elektronskim pristupanjem i podrškom u sprovođenju programa obnove registracije PG.
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Stupčevići , opština Arilje, Na PG Radovanović Miloša
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zaštita maline nakon rezidbe i vezivanja izdanaka. , savetodavac Gordana Radojičić
2. 09:30 do 10:00 Đubrenje zasada maline , savetodavac Branko Tanasković

Cilj predavanja je edukacija poljoprivrednika u što boljoj pripremi zasada maline za započelu sezonu, a posebno u zaštiti malinjaka posle proređivanja,vezivanja i rezidbe, ali i startnoj ishrani ovih zasada za što bolji ovogodišnji rod.
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Stupčevići , opština Arilje, Prostorije mesne kancelarije u Stupčevićima
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Nebojša Brajović
2. 14:30 do 15:00 Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Slađana Petrić

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednika sa načinom unapređenja proizvodnje mlečnih proizvoda kao i obavezom obnove registracije poljoprivrednih gazdinstava putem e-Agrara.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Arilje , opština Arilje, Prostorije opštine Arilje
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Prednosti e-Agrara , savetodavac Slađana Petrić
2. 12:30 do 13:00 Higijena mleka posle muže , savetodavac Nebojša Brajović

Predavanje je imalo za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa prednostima e-Agrara i sa higijenom mleka posle muže.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Miokovci , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Lužanin Janka
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zaštita kajsije na početku vegetacije. , savetodavac Gordana Radojičić
2. 09:30 do 10:00 Đubrenje zasada kajsije na osnovu agrohemijske analize zemljišta. , savetodavac Branko Tanasković

Značaj predavanja je u pravovremenoj i adekvatnoj informisanosti poljoprivrednih proizvođača prilikom izbora neophodnih zaštitnih mera u tretiranju kajsije na početku vegetacije, kao i potrebne ishrane ovakvih zasada na osnovu agrohemijske analize zemljišta.
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak