Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Lučani (varošica) , opština Lučani, Opština lučani
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Egrar , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Prisutni poljoprivredni proizvođači su imali priliku sa se upoznaju sa prednostima pristupanja eAgraru.
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Lozanj , opština Gornji Milanovac, Poljoprivredno gazdinstvo Pavlović Boljana
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Anđela Protić

Prisutni poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa aktuelnom temom.
Koordinator: Anđela Protić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, PSSS Čačak
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Zaštita strnih žita od bolesti , savetodavac Anđela Protić
2. 19:30 do 20:00 Zaštita jagode , savetodavac Gordana Radojičić
3. 20:00 do 20:30 Proizvodnja belog luka , savetodavac Milan Damljanović

Upoznavanje prisutnih sa aktuelnim temama.
Koordinator: Anđela Protić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održaće se radionica, mesto Družetići , opština Gornji Milanovac, Gazdinstvo Milenka Milisavljević
sa temom:
1. 18:00 do 18:45 Rezidba zasada šljive. , savetodavac Branko Tanasković

Svrha izvođenja ove praktične nastave jeste u pokaznoj vežbi poljoprivrednim proizvođačima, pri izvođenju zimske rezidbe zasada šljive, neophodnih agro – pomotehničkih principa, zarad rezidbe stabala u cilju regulisanja bolje rodnosti, i razvoja voćaka.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Miokovci , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Lužanin Janka
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zaštita kajsije na početku vegetacije. , savetodavac Gordana Radojičić
2. 09:30 do 10:00 Đubrenje zasada kajsije na osnovu agrohemijske analize zemljišta. , savetodavac Branko Tanasković

Značaj predavanja je u pravovremenoj i adekvatnoj informisanosti poljoprivrednih proizvođača prilikom izbora neophodnih zaštitnih mera u tretiranju kajsije na početku vegetacije, kao i potrebne ishrane ovakvih zasada na osnovu agrohemijske analize zemljišta.
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Gornja Gorevnica , opština Čačak – grad, Na gazdinstvu Milojević Miroslava
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 E-Agrar , savetodavac Slađana Petrić

Tribina je imala za cilj upoznavanje poljoprivrednika o apliciranju za podsticaje MPŠV putem e-Agrara.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Arilje , opština Arilje, Na gazdinstvu Petrović Toma
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Pravilnik o malim količinama primarnih poljoprivrednih proizvoda animalnog porekla koji služe za snabdevanje potrošača. , savetodavac Slađana Petrić

Tribina ima je imala za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa Pravilnikom o malim količinama primarnih poljoprivrednih proizvoda animalnog porekla koji služe za snabdevanje potrošača.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Registracija poljoprivrednih proizvođača u eUpravi. , savetodavac Branko Tanasković

Cilj tribine je značajnije upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa postupcima u vezi sa elektronskim pristupanjem eUpravi, odnosno uvođenju eAgrara.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Podrška poljoprivrednicima u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Branko Tanasković

Značaj tribine je pravovremena i neposredna podrška poljoprivrednim proizvođačima kod registracije PG u eAgraru, kao i obnovi postojećih struktura biljne proizvodnje.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Lučani (varošica) , opština Lučani, Opština lučani
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Egrar , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Prisutni poljoprivredni proizvođači će imati priliku sa se upoznaju sa prednostima pristupanja eAgraru.
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak