Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 31.05.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Viča , opština Lučani, Ugostiteljski objekat Bidži
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Principi regenerativne poljoprivrede , savetodavac Branko Tanasković
2. 10:00 do 10:30 Zaštita maline , savetodavac Ljiljana Stojković Jovanović

Značaj predavanja je u boljoj i novijoj edukaciji poljoprivrednih proizvođača u primeni novih principa regenerativne poljoprivrede, kao i pravilnom pristupu u merama zaštite zasada maline.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Arilje , opština Arilje, Veterinarska stanica Arivet
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ispunjenost mikroklimatski uslovi u staji , savetodavac Ljiljana Ćurčić
2. 10:30 do 11:00 Obavezne mere dobre polj. prakse u gajenju maline , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Upoznavanje proizvođača sa značajem ispunjenosti mikroklimatskih uslova u staji i merama dobre higijenske prakse u gajenju maline.
Koordinator: Ljiljana Ćurčić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.05.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Miokovci , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Dubravke Panić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Uzorkovanje zemljišta za kontrolu plodnosti , savetodavac Olga Bjelić

Cilj održavanja radionice, je bio, upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim uzorkovanjem zemljišta za kontrolu plodnosti.
Koordinator: Olga Bjelić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 21.05.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Arilje , opština Arilje, Poljoprivredno gazdinstvo Milana Krcevinca
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV , savetodavac Anđela Protić

Prisutni poljoprivredni proizvodjači ce biti upoznati sa aktuelnim temama.
Koordinator: Anđela Protić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 28.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Donja Trepča , opština Čačak – grad, Domaćinstvo Vladimira Ilića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV , savetodavac Ljiljana Ćurčić


Koordinator: Ljiljana Ćurčić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 17.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Srezojevci , opština Gornji Milanovac, Gazdinstvo Savić Duška
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Agrohemijska analiza zemljišta u zasadima koštičavih voćaka , savetodavac Branko Tanasković
2. 09:30 do 10:00 Aktuelna zaštita šljive , savetodavac Ljiljana Stojković Jovanović

Značaj predavanja je u boljoj edukaciji poljoprivrednih proizvođača o značaju, postupcima i obavezama izvođenja agrohemijske analize zemljišta u koštičavim vrstama voćaka, kao i aktuelnoj zaštiti šljive.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak

Dana 24.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Gornji Milanovac , opština Gornji Milanovac, Prostorije IPN-a u Gornjem Milanovcu
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Olga Bjelić

Cilj održavanja tribine je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima MPŠV.
Koordinator: Olga Bjelić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Gornji Milanovac , opština Gornji Milanovac, Prostorije IPN Gornji MIlanovac
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o refakciji za gorivo , savetodavac Miroslav Jaćimović

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa pravilnikom o refakciji za gorivo.
Koordinator: Miroslav Jaćimović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 23.05.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Miokovci , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Dubravke Panić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Uzorkovanje zemljišta za kontrolu plodnosti , savetodavac Olga Bjelić

Cilj održavanja radionice je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim uzorkovanjem zemljišta za kontrolu plodnosti.
Koordinator: Olga Bjelić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Podsticaji za nabavku opreme i mehanizacije u 2024 , savetodavac Radovan Ševarlić

Cilj organizovanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticajima za nabavku opreme i mehanizacije u biljnoj proizvodnji
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak