Najava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Mrčajevci , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Aca Gavrilović
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Registracija gazdinstva na e agrar , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj tribine je upoznavanje proizvođača sa registracijom gazdinstva na e agrar kao i sa aktuelnim podsticajima u 2023 god
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 30.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Ostra , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Glišić Vlastimira
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Higijena vimena muznih grla pre muže , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj radionice je upoznavanje proizvođača sa načinom priprrme i sprovođenja higijene vimena muznih grla pre muže.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 27.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Lozanj , opština Gornji Milanovac, Poljoprivredno gazdinstvo Pavlović Boljana
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Anđela Protić

Prisutni poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa aktuelnom temom.
Koordinator: Anđela Protić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uvođenje sistema eAgrara i obnove registracije kod PG , savetodavac Gordana Radojičić

Značaj tribine je u boljoj informisanosti poljoprivrednih proizvođača u realizaciji sistema eAgrar, kao i ovogodišnjoj obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava.
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 20:00 održaće se tribina, mesto Gornja Gorevnica , opština Čačak – grad, Na gazdinstvu Mićović Bojana
sa temom:
1. 20:00 do 20:31 Realizacija programa obnove registracije PG , savetodavac Branko Tanasković

Cilj tribine je tačno i pouzdano upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa postupcima u vezi sa elektronskim pristupanjem i podrškom u sprovođenju programa obnove registracije PG.
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Baluga (Trnavska) , opština Čačak – grad, Na PG Slobodana Jakovljević
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Realizacija obnove registracije na PG. , savetodavac Gordana Radojičić

Motiv i poenta ove tribine je pravovremeno upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa postupcima u vezi sa elektronskim prijavama za obnovu registracije na parcelama i fondom životinja na vlastitim PG..
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 30.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Miokovci , opština Čačak – grad, Na PG Miloša Paunovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uvođenje eAgrara , savetodavac Gordana Radojičić

Značaj ove tribine je kvalitetnije upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa postupcima u vezi sa elektronskim pristupanjem eUpravi, kao i uvođenju eAgrara.
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Stupčevići , opština Arilje, Na PG Radovanović Miloša
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zaštita maline nakon rezidbe i vezivanja izdanaka. , savetodavac Gordana Radojičić
2. 09:30 do 10:00 Đubrenje zasada maline , savetodavac Branko Tanasković

Cilj predavanja je edukacija poljoprivrednika u što boljoj pripremi zasada maline za počelu sezonu, a posebno u zaštiti malinjaka posle proređivanja,vezivanja i rezidbe, ali i startnoj ishrani ovih zasada za što bolji ovogodišnji rod.
Koordinator: Gordana Radojičić

Izvor: PSSS Čačak

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Stupčevići , opština Arilje, Prostorije mesne kancelarije u Stupčevićima
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Nebojša Brajović
2. 14:30 do 15:00 Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Slađana Petrić

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednika sa načinom unapređenja proizvodnje mlečnih proizvoda kao i obavezom obnove registracije poljoprivrednih gazdinstava putem e-Agrara.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Arilje , opština Arilje, Prostorije opštine Arilje
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Prednosti e-Agrara , savetodavac Slađana Petrić
2. 12:30 do 13:00 Higijena mleka posle muže , savetodavac Nebojša Brajović

Predavanje ima za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa prednostima e-Agrara i sa higijenom mleka posle muže.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak