Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 16.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Podsticaji za osiguranje , savetodavac Slađana Petrić
2. 09:30 do 10:00 Primena DHP pri muži krava , savetodavac Nebojša Brajović

Predavanje je imalo za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa podsticajima za osiguranje i primenom DHP pri muži krava.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak