Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Čačak

Dana 17.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Brezovica , opština Čačak – grad,
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Prerada mesa na gazdinstvu , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj posete oglednom gazdinstvu je upoznavanje proizvođača sa mogućnostima prerade mesa na gazdinstvu
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak