Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 23.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Delimeđe , opština Tutin, Mesna kancelarija Delimeđe
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Uticaj klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju , savetodavac Silvija Hodžić
2. 10:30 do 11:00 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Zumreta Trtovac

Najavljeno predavanje ima cilj da upozna proizvođače sa uticajem klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju, kao i njenim prilagođavanjem na iste i sa regenerativnom poljoprivredom, njenim principima i načinom primene.
Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar