Najava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 13.05.2023. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Kruševac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Jelene Mišević
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj tribine će biti prezentovanje pravilnika o aktuelnim podsticajima u poljoprivredi i novom načinu podnošenja zahteva.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 12.05.2023. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Varvarin , opština Varvarin, Prostorije Opštine Varvarin
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine je prezentovanje pravilnika aktuelnih podsticaja u poljoprivredi.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 07.05.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Veliki Šiljegovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Zorana Milovanovića
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Vizuelni pregled i identifikacija bolesti i štetočina u usevu pšenice , savetodavac Slađana Rilak

Cilj radionice bio je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično pokaže na koji način obaviti vizuelni pregled i identifikacija prisutnih bolesti i štetočina u usevu pšenice.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 13.05.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Crkvina , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Nikolić Dragana
sa temom:
1. 09:00 do 09:10 Pravilna priprema senaže od I otkosa lucerke , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj radionice je obuka proizvođača o pravilnoj pripremi senaže od I otkosa lucerke.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 09.05.2023. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Budilovina , opština Brus, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Proizvodnja voćnih rakija , savetodavac Dragana Andrejić
2. 18:30 do 19:00 Tehnologija gajenja maline , savetodavac Milan Petrović
3. 19:00 do 19:30 Zaštita maline od bolesti i štetočina , savetodavac Slađana Rilak

Cilj predavanja će biti da se poljoprivrednim proizvođačima predstavi postupak proizvodnje voćnih rakija,tehnologija gajenja malina kao i zaštita malina od bolesti i štetočina.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 07.05.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Veliki Šiljegovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Zorana Milovanovića
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Vizuelni pregled i identifikacija bolesti i štetočina u usevu pšenice , savetodavac Slađana Rilak

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prezentuje vizuelni pregled i identifikacija prisutnih bolesti i štetočina u usevu pšenice.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 28.04.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Orašje , opština Varvarin, Gazdinstvo Nikole Jovanovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke i jagode , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj obilazka ogledne farme je bio pokazivanje dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke i jagode.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 27.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Mačkovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Spasojević Saše
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Radomir Bušatović
2. 18:30 do 19:00 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj tribine je bio da se proizvođačima ukaže na elektronsko pristupanje e-Agraru kao i da se prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 27.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Grkljane , opština Kruševac – grad, Prostorije doma kulture
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Elektronsko postupanje u e-Agraru , savetodavac Dragana Andrejić
2. 18:30 do 19:00 Filtriranje i flaširanje vina , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj predavanja je bio da se prisutnim proizvođačima pruži podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u e-Agraru i da se predstave postupci filtriranja i flaširanja vina.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 24.04.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Trstenik , opština Trstenik, Prostorije Opštine
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 E-Agrar – obnova poljoprivrednog gazdinstva i podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi , savetodavac Slađana Rilak
2. 11:30 do 12:00 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj predavanja bio je da se prisutnim proizvođačima prezentuje način ažuriranja podataka prilikom obnove gazdinstva, podnošenje zahteva za posdticaje u poljoprivredi na platformi eAgrar kao i prezentovanje Pravilnika za subvencije u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac