Najava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 11.05.2024. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Odžaci , opština Trstenik, Domaćinstvo Lazarević Dejana
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Prerada povrća na gazdinstvu , savetodavac Slađana Cvetković
2. 19:30 do 20:00 Zaštita povrća , savetodavac Slađana Rilak

Cilj predavanja je da se proizvođačima prezentuju mogućnosti prerade povrća na gazdinstvu kao i zaštita povrća.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Poljna , opština Trstenik, Gazdinstvo Snežane Trifunović
sa temom:
1. 19:00 do 19:30 Aktuelni podsticaji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj tribine je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuju aktuelni podsticaji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Koordinator: Snježana Vujinović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Mačkovac , opština Kruševac – grad,
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Priprema senaže od prvog otkosa lucerke , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj obilaska ogledne farme je prikazati primer dobre poljoprivredne prakse u pripremanju senaže od prvog otkosa lucerke.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Mačkovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Radule Spasojevića
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Praktična obuka poljoprivrednih proizvođača za proređivanje plodova breskve , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj radionice će biti obuka poljoprivrednih proizvođača za proređivanje plodova breskve u cilju dobijanja kvalitetnijeg ploda.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Komorane , opština Kruševac – grad,
sa temom:
1. 09:00 do 11:00 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji jagode , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj obilaska ogledne farme će biti upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa dobrom poljoprivrednom praksom u proizvodnji jagode.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Graševci , opština Brus, Gazdinstvo za poljoprivredne proizvođače
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Nemanja Konstantinović

Cilj tribine je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentuju mene agrarne politike MPŠV i pruži pomoć oko E agrara.
Koordinator: Nemanja Konstantinović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 27.04.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Dvorane , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Veroljuba Simonovića
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Podsticaji u poljoprivredi i način podnošenja zahteva. , savetodavac Momir Nedić

Cilj Tribine je da se prisutni proizvođači informišu o aktuelnim i najavljenim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji kao i načinu podnošenja zahteva na platformi ePodsticaji.
Koordinator: Momir Nedić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 27.04.2024. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Parunovac , opština Kruševac – grad, Prostorije doma kulture
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Prerada voća na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Dragana Andrejić
2. 17:30 do 18:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj predavanja je bio da se prisutnima predstave mogućnosti prerade voća na poljoprivrednom gazdinstvu kao i značaj kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 28.04.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Žunje , opština Brus, Mesna kancelarija
sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Pravilnik za podsticaje za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Boban Rosić

Cilj tribine ja upoznavanje prisutnih sa uslovima za podsticaje za kvalitetna priplodna grla.
Koordinator: Boban Rosić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 27.04.2024. godine, sa početkom u 19:00 održana je tribina, mesto Žarevo , opština Brus, Gazdinstvo Pavličević Miroljuba
sa temom:
1. 19:00 do 19:30 Mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj tribine je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuju mere agrarne politike kao i pomoć u vezi sa postupanjem u eAgraru.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac