Objava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 12.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Brzeće , opština Brus, gaydinstvo Dobrodolac Dragi[e
sa temom:
1. 11:00 do 13:00 Priprema senaže od trava , savetodavac Boban Rosić

Cilj radionice je obuka farmera u pripreni senaže od prvog otkosa trava.
Koordinator: Boban Rosić

Izvor: PSSS Kruševac