Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 07.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Meševo , opština Kruševac – grad, Prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita ozimih kultura , savetodavac Slađana Rilak
2. 18:30 do 19:00 Prolećna nega vina , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuju postupci zaštite ozimih kultura kao i aktuelni radovi u vinskim podrumima.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 13.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Donji Dubič , opština Trstenik, Gazdinstvo Matić Vere
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 E-Agrar , savetodavac Slađana Cvetković

Prezentovaće se platforma E-agrar,instalacija i ažuriranje podataka, subvencije u poljoprivredi za 2023.god.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 10.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Subotica , opština Aleksandrovac, Prostorije osnovne škole
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Elektronsko postupanje u e-Agraru , savetodavac Dragana Andrejić
2. 18:30 do 19:00 Filtriranjem i flaširanje vina , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj predavanja će biti da se prisutnim proizvođačima pruži podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u e-Agraru i da se predstave postupci filtriranja i flaširanja vina.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 07.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Meševo , opština Kruševac – grad, Prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita ozimih kultura , savetodavac Slađana Rilak
2. 18:30 do 19:00 Prolećna nega vina , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj predavanja je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuju postupci zaštite ozimih kultura kao i aktuelni radovi u vinskim podrumima.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 07.04.2023. godine, sa početkom u 15:00 održaće se tribina, mesto Zdravinje , opština Kruševac – grad, Prostorije Doma kulture
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 E-Agrar , savetodavac Sandra Miletaković
2. 15:30 do 16:00 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj tribine je da se proizvođačima ukaže na elektronsko pristupanje e-Agraru kao i da se prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 20:00 održana je tribina, mesto Zubovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Arsić Danila
sa temom:
1. 20:00 do 20:30 Pružanje informacija o korišćenju aplikacije E-agrar. , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj tribine je bio da se proizvođačima pruži informacija o korišćenju aplikacije E-agrar.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Donja Omašnica , opština Trstenik, Gazdinstvo Bićanin Petra
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 E -Agrar , savetodavac Milan Petrović

Prezentovao se način rada na platformi E-agrar,instalacija i ažuriranje podataka, subvencije u poljoprivredi za 2023.god.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Gornji Stupanj , opština Aleksandrovac, Dom kulture
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 E -Agrar , savetodavac Zoran Starinac
2. 18:30 do 19:00 Subvencije u poljoprivredi za 2023 , savetodavac Momir Nedić

Prezentovaće se platforma E-agrar,instalacija i ažuriranje podataka, subvencije u poljoprivredi za 2023.god.
Koordinator: Zoran Starinac

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 26.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Veliki Kupci , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Kostić Zorana
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 e-Agrar , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači informišu o elektronskom pristupanju Portalu eID kao i o načinu rada u elektronskom registru poljoprivrednih gazdinstava – eRPG.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 25.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Bogdanje , opština Trstenik, Gazdinstvo Marković Miroslava
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 e-Agrar , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači informišu o elektronskom pristupanju Portalu eID kao i o načinu rada u elektronskom registru poljoprivrednih gazdinstava – eRPG.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac