Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 16.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Donji Stupanj , opština Aleksandrovac, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Plodored u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Radojka Nikolić
2. 18:30 do 19:00 Ishrana jagoda , savetodavac Momir Nedić
3. 19:00 do 19:30 IPARD , savetodavac Zoran Starinac

Cilj predavanja za poljoprivredne proizvođače je bio prezentovanje plodoreda u povrtarskoj proizvodnji , ishrane jagoda i aktuelnih podsticaja u Ipard programu.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 17.03.2024. godine, sa početkom u 18:30 održana je tribina, mesto Konjuh , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Ilić Gorana
sa temom:
1. 18:30 do 19:00 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 17.03.2024. godine, sa početkom u 18:30 održaće se tribina, mesto Konjuh , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Ilić Gorana
sa temom:
1. 18:30 do 19:00 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 16.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Donji Stupanj , opština Aleksandrovac, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Plodored u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Radojka Nikolić
2. 18:30 do 19:00 Ishrana jagoda , savetodavac Momir Nedić
3. 19:00 do 19:30 IPARD , savetodavac Zoran Starinac

Cilj predavanja za poljoprivredne proizvođače je prezentovanje plodoreda u povrtarskoj proizvodnji , ishrane jagoda i aktuelnih podsticaja u Ipard programu.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 11.03.2024. godine, sa početkom u 18:30 održana je tribina, mesto Vitkovo , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Ćosić Nenada
sa temom:
1. 18:30 do 19:00 Pravilnik i način podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala eAgrar , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine bio je prezentovanje pravilnika poljoprivrednim proizvođačima o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe kao i način podnošenja zahteva na portalu eAgrar.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Donji Krčin , opština Varvarin, Osnovna škola
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Troškovi na gazdinstvu,pdv, osiguranje , savetodavac Zoran Starinac
2. 18:30 do 19:00 Metode obnavljanja i očuvanja zemljišta u voćarskoj proizvodnji. , savetodavac Momir Nedić

Cilj predavanja je prezentacija tehnološko ekonomskih obrazaca i vođenje evidencije prihoda i rashoda na gazdinstvu,izračunavanje bruto marže i kalkulacija linija proizvodnje,pdv,osiguranje.Cilj prezentacije je informisanje proizvođača o značaju i metodama regeneracije poljoprivrednog zemljišta.
Koordinator: Zoran Starinac

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 09.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Riđevštica , opština Trstenik, Prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Postupanje u e Agraru , savetodavac Momir Nedić
2. 18:30 do 19:00 Aktuelni podsticaji u IPARD programu , savetodavac Zoran Starinac

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima u IPARD programu i postupanju u eAgraru.
Koordinator: Momir Nedić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Kaonik , opština Kruševac – grad, Dom kulture
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Rezultati demoogleda sa hibridima kukuruza u 2023.g. , savetodavac Radojka Nikolić
2. 19:30 do 20:00 Ishrana krava u punoj laktaciji , savetodavac Boban Rosić
3. 20:00 do 20:30 Zaštita kukuruza od korova , savetodavac Slađana Rilak

Cilj predavanja je bio prezentovanje rezultata ogleda sa hibridima kukuruza u 2023.g. ,ishrane krava u punoj laktaciji i zaštite kukuruza od korova.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 11.03.2024. godine, sa početkom u 18:30 održaće se tribina, mesto Vitkovo , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Ćosić Nenada
sa temom:
1. 18:30 do 19:00 Pravilnik i način podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala eAgrar , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine je prezentovanje pravilnika poljoprivrednim proizvođačima o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe kao i način podnošenja zahteva na portalu eAgrar.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 09.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Riđevštica , opština Trstenik, Prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Postupanje u e Agraru , savetodavac Momir Nedić
2. 18:30 do 19:00 Aktuelni podsticaji u IPARD programu , savetodavac Zoran Starinac

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima u IPARD programu i postupanju u eAgraru.
Koordinator: Momir Nedić

Izvor: PSSS Kruševac