Najava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Kaonik , opština Kruševac – grad, Dom kulture
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Rezultati demoogleda sa hibridima kukuruza u 2023.g. , savetodavac Radojka Nikolić
2. 19:30 do 20:00 Ishrana krava u punoj laktaciji , savetodavac Boban Rosić
3. 20:00 do 20:30 Zaštita kukuruza od korova , savetodavac Slađana Rilak

Cilj predavanja je prezentovanje rezultata ogleda sa hibridima kukuruza u 2023.g. ,ishrane krava u punoj laktaciji i zaštite kukuruza od korova.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 25.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Parcane , opština Varvarin, Gazdinstvo Ilić Dobromira
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Obnova gazdinstva i podnošenje zahteva po hektaru , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj tribine je bio obuka proizvođača za postupanje u eAgraru.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 24.02.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Toljevac , opština Varvarin, Gazdinstvo Savić Dušana
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Obnova gazdinstva i podnošenje zahteva po hektaru. , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj tribine je bio obuka poljoprivrednih proizvođača za postupanje u eAgraru
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 24.02.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Milutovac , opština Trstenik, Gazdinstvo Radisava Radovanovića
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Elektronsko postupanje u eAgraru , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa elektronskim postupanjem u eAgraru (ažuriranje podataka, obnova, podnošenje zahteva za potsticaje, refakciju akcize).
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 24.02.2024. godine, sa početkom u 20:00 održana je predavanje, mesto Veliki Šiljegovac , opština Kruševac – grad, Dom kulture
sa temama:
1. 20:00 do 20:30 Ishrana krava muzara , savetodavac Boban Rosić
2. 20:30 do 21:00 Izbor hibrida kukuruza za setvu 2024.g. , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj predavanja je bio da se proizvođačima prezentuje ishrana krava muzara i izbor hibrida kukuruza za setvu 2024.g.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 23.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Tržac , opština Aleksandrovac, mesna kancelarija
sa temom:
1. 10:00 do 12:00 Obuka poljoprivrednika ya e agrar , savetodavac Boban Rosić

Obuka poljoptivrednika za e agrar.
Koordinator: Boban Rosić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 22.02.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Stalać , opština Ćićevac, Klub penzionera
sa temom:
1. 14:00 do 15:00 Obnova regisracije poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj tribine je bio obuka proizvođača za obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 21.02.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Parunovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Stojmirović Milutina
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Obnova gazdinstva i podnošenje zahteva po hektaru , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj tribine je bio obuka proizvođača za postupanje u e-Agraru.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 19.02.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Đunis , opština Kruševac – grad, Prostorije osnovne škole
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Obnova gazdinstva i podnošenje zahteva po hektaru. , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj tribine je bio obuka proizvođača za postupanje u e-Agraru.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 20.02.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Graševci , opština Brus, Prostorije hladnjače Midi organik
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Proces sertifikacije u organskoj proizvodnji , savetodavac Nemanja Konstantinović
2. 11:30 do 12:00 Tehnologija gajenja kupine , savetodavac Milan Petrović
3. 12:00 do 12:30 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Slađana Rilak

Prisutni poljoprivredni proizvođači upoznati su sa tehnologijom gajenja kupine, kontrolom plodnosti zemljišta i procesom sertifikacije u organskoj proizvodnji.
Koordinator: Nemanja Konstantinović

Izvor: PSSS Kruševac