Objava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 23.04.2023. godine, sa početkom u 19:00 održana je tribina, mesto Donji Katun , opština Varvarin, Prostorije Mesne zajednice
sa temom:
1. 19:00 do 19:30 Pristup eAgraru, ažuriranje podataka i podnošenje zahteva za podsticaje. , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine bio je prezentovanje pristupa eAgraru, načinu ažuriranja podataka,obnove PG i podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 27.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Grkljane , opština Kruševac – grad, Prostorije doma kulture
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Elektronsko postupanje u e-Agraru , savetodavac Dragana Andrejić
2. 18:30 do 19:00 Filtriranje i flaširanje vina , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj predavanja će biti da se prisutnim proizvođačima pruži podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u e-Agraru i da se predstave postupci filtriranja i flaširanja vina.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 28.04.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Orašje , opština Varvarin,
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke i jagode , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj obilazka ogledne farme će biti pokazivanje dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke i jagode.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 27.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Mačkovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Spasojević Saše
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Radomir Bušatović
2. 18:30 do 19:00 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj tribine će biti da se proizvođačima ukaže na elektronsko pristupanje e-Agraru kao i da se prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 24.04.2023. godine, sa početkom u 19:30 održaće se tribina, mesto Krvavica , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Matić Milosavke
sa temom:
1. 19:30 do 20:00 eAgrar pristup, obnova gazdinstva, podsticaji , savetodavac Slađana Cvetković

Prisutnim proizvođačima prezentovaće se način pristupa platformi eAgrar, postupak za obnovu PG i podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 23.04.2023. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Donji Katun , opština Varvarin, Prostorije Mesne zajednice
sa temom:
1. 19:00 do 19:30 Pristup eAgraru, ažuriranje podataka i podnošenje zahteva za podsticaje. , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine je prezentovanje pristupa eAgraru, načinu ažuriranja podataka,obnove PG i podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 24.04.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Trstenik , opština Trstenik, Prostorije Opštine
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 E-Agrar – obnova poljoprivrednog gazdinstva i podnošenje zahteva za podsticaje u poljoprivredi , savetodavac Slađana Rilak
2. 11:30 do 12:00 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj predavanja je da se prisutnim proizvođačima prezentuje način ažuriranja podataka prilikom obnove gazdinstva, podnošenje zahteva za posdticaje u poljoprivredi na platformi eAgrar kao i prezentovanje Pravilnika za subvencije u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 13.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Donji Dubič , opština Trstenik, Gazdinstvo Matić Vere
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 E-Agrar , savetodavac Slađana Cvetković

Prezentovana je platforma E-agrar,instalacija i ažuriranje podataka, subvencije u poljoprivredi za 2023.god.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 10.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Subotica , opština Aleksandrovac, Prostorije osnovne škole
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Elektronsko postupanje u e-Agraru , savetodavac Dragana Andrejić
2. 18:30 do 19:00 Filtriranjem i flaširanje vina , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj predavanja je bio da se prisutnim proizvođačima pruži podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u e-Agraru i da se predstave postupci filtriranja i flaširanja vina.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 07.04.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je tribina, mesto Zdravinje , opština Kruševac – grad, Prostorije Doma kulture
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 E-Agrar , savetodavac Sandra Miletaković
2. 15:30 do 16:00 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj tribine je bio da se proizvođačima ukaže na elektronsko pristupanje e-Agraru kao i da se prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac