Najava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 07.04.2024. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Belasica , opština Kruševac – grad, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Izbor hibrida kukuruza kukuruza za setvu , savetodavac Radojka Nikolić
2. 19:30 do 20:00 tehnologija pripreme senaže od prvog otkosa leguminoza , savetodavac Boban Rosić

Cilj predavanja je prezentovanje poljoprivrednim proizvođačima izbor hibrida kukuruza, i tehnologije pripreme senaže od prvog otkosa leguminoze
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 30.03.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Tuleš , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Lević Živane
sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jagode , savetodavac Milan Petrović

Cilj posete oglednoj farmi je bio prikaz dobre poljoprivredne prakse u zasadu jagode na otvorenom polju.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 07.04.2024. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Lazarevac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Dragana Lukića
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Podsticaji u stočarstvu za tov jagnjadi , savetodavac Dragana Andrejić
2. 19:30 do 20:00 Podsticaji u stočarstvu za tov junadi , savetodavac Sandra Miletaković
3. 20:00 do 20:30 Podsticaji u stočarstvu za tov svinja , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj tribine će biti upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Podsticajima u stočarstvu za tov jagnjadi, junadi i svinja.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 06.04.2024. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Milutovac , opština Trstenik, Gazdinstvo Isailović Živka
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Podsticaji u stočarstvu za tov jagnjadi , savetodavac Sandra Miletaković
2. 19:30 do 20:00 Podsticaji u stočarstvu za tov junadi , savetodavac Radomir Bušatović
3. 20:00 do 20:30 Podsticaji u stočarstvu za tov svinja , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj tribine će biti upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Podsticajima u stočarstvu za tov jagnjadi, junadi i svinja.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 05.04.2024. godine, sa početkom u 19:00 održaće se tribina, mesto Velika Drenova , opština Trstenik, Gazdinstvo Radisava Mutavdžića
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Podsticaji u stočarstvu za tov jagnjadi , savetodavac Radomir Bušatović
2. 19:30 do 20:00 Podsticaji u stočarstvu za tov junadi , savetodavac Dragana Andrejić
3. 20:00 do 20:30 Podsticaji u stočarstvu za tov svinja , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj tribine će biti upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Podsticajima u stočarstvu za tov jagnjadi, junadi i svinja.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 29.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Donje Rataje , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Ćirić Radosava
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Milan Petrović

Cilj tribine bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 30.03.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Tuleš , opština Aleksandrovac,
sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jagode , savetodavac Milan Petrović

Cilj posete oglednoj farmi je prikaz dobre poljoprivredne prakse u zasadu jagode na otvorenom polju.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 29.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Donje Rataje , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Ćirić Radosava
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Milan Petrović

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 23.03.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Ljubinci , opština Aleksandrovac, Prostorije osnovne škole
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Tehnologija gajenja šljive , savetodavac Milan Petrović
2. 11:30 do 12:00 Zaštita koštičavog voća od bolesti i štetočina , savetodavac Slađana Rilak

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa tehnologijom gajenja šljive, kao i zaštitom koštičavog voća od bolesti i štetočina.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 23.03.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Ljubinci , opština Aleksandrovac, Prostorije osnovne škole
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Tehnologija gajenja šljive , savetodavac Milan Petrović
2. 11:30 do 12:00 Zaštita koštičavog voća od bolesti i štetočina , savetodavac Slađana Rilak

Cilj predavanja ce biti da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa tehnologijom gajenja šljive, kao i zaštitom koštičavog voća od bolesti i štetočina.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac