Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 20.05.2024. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Gornji Stupanj , opština Aleksandrovac, Dom kulture
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Zaštita vinove loze od bolesti i štetočina , savetodavac Slađana Rilak
2. 19:30 do 20:00 Proizvodnja voćnih rakija , savetodavac Slađana Cvetković
3. 20:00 do 20:30 Proces sertifikacije u organskoj proizvodnji , savetodavac Nemanja Konstantinović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje aktuelna zaštita vinove loze od bolesti i štetočina, postupak proizvodnje voćnih rakija kao i procesi sertifikacije u organskoj proizvodnji.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac