Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 16.04.2024. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Planinica , opština Trstenik, Gazdinstvo Nikolić Dobrice
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Prerada voća , savetodavac Slađana Cvetković
2. 19:30 do 20:00 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Slađana Rilak

Cilj predavanja je bio da se proizvođačima prezentuju mogućnosti prerade voća na gazdinstvu kao i zaštita koštičavog voća.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 21.04.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Jasikovica , opština Trstenik, Mesna kancelarija
sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Pravilnik za podsticaje za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Boban Rosić

Cilj tribine je predstavljanje aktuelnih pravilnika za podsticaje u poljoprivredi.
Koordinator: Boban Rosić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 20.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Velika Drenova , opština Trstenik, Gazdinstvo Radisava Mutavdžića
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Obuka poljoprivrednih proizvođača za pravilan izbor herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu posle setve a pre nicanja kukuruza , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj radionice će biti obuka poljoprivrednih proizvođača za pravilan izbor herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 14.04.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Batote , opština Brus, Prostorije mesne kancelarije Batote
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Gajenje alternativnih kultura , savetodavac Radojka Nikolić
2. 18:30 do 19:00 Tehnologija gajenja maline , savetodavac Milan Petrović
3. 19:00 do 19:30 Ishrana ovaca , savetodavac Boban Rosić

Cilj predavanja je bio prezentovanje poljoprivrednim proizvođačima: gajenje alternativnih kultura, tehnologije gajenja maline i ishrane ovaca.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 13.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Padež , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Dušana Miletića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj tribine bio je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuju mere agrarne politike kao i pomoć u vezi sa postupanjem u eAgraru.
Koordinator: Snježana Vujinović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 15.04.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Mala Reka , opština Kruševac – grad, Mesna kancelarija
sa temom:
1. 18:00 do 19:00 Pravilnik za podsticaje za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Boban Rosić

Cilj tribine je prezentovanje aktuelnih pravilnika za podsticaje u stočarstvu.
Koordinator: Boban Rosić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 21.04.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Mrmoš , opština Aleksandrovac, Prostorije Doma kulture
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Finalizacija i flaširanje vina , savetodavac Dragana Andrejić
2. 18:30 do 19:00 Priprema zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj predavanja će biti da se prisutnima predstave postupci finalizacije i flaširanja vina kao i način pripreme zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 20.04.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Bogdanje , opština Trstenik, Prostorije firme Agroexim
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Finalizacija i flaširanje vina , savetodavac Dragana Andrejić
2. 18:30 do 19:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj predavanja će biti da se prisutnima predstave postupci finalizacije i flaširanja vina kao i značaj kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Ljubava , opština Kruševac – grad, Prostorije osnovne škole
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Prerada šljive , savetodavac Dragana Andrejić
2. 18:30 do 19:00 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj predavanja će biti da se prisutnima predstave mogućnosti prerade šljive kao i diverzifikacije prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 12.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Orašje , opština Varvarin, Gazdinstvo Nikole Jovanovića
sa temom:
1. 09:00 do 11:00 Primer dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke i jagode. , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj obilazka ogledne farme je bio pokazivanje dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jabuke i jagode.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac