Najava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Donja Omašnica , opština Trstenik, Gazdinstvo Bićanin Petra
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 E -Agrar , savetodavac Milan Petrović

Prezentovaće se platforma E-agrar,instalacija i ažuriranje podataka, subvencije u poljoprivredi za 2023.god.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 20:00 održaće se tribina, mesto Zubovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Arsić Danila
sa temom:
1. 20:00 do 20:30 Pružanje informacija o korišćenju aplikacije E-agrar. , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj tribine je bio da se proizvođačima pruži informacija o korišćenju aplikacije E-agrar.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Gornji Stupanj , opština Aleksandrovac, Dom kulture
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 E -Agrar , savetodavac Zoran Starinac
2. 18:30 do 19:00 Subvencije u poljoprivredi za 2023 , savetodavac Momir Nedić

Prezentovaće se platforma E-agrar,instalacija i ažuriranje podataka, subvencije u poljoprivredi za 2023.god.
Koordinator: Zoran Starinac

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 18:30 održana je tribina, mesto Stragari , opština Trstenik, Prostorije Lovačkog doma
sa temom:
1. 18:30 do 19:00 eAgrar , savetodavac Slađana Rilak

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači informišu o elektronskom pristupanju Portalu eID kao i o načinu rada u elektronskom registru poljoprivrednih gazdinstava – eRPG.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 07:30 održana je radionica, mesto Ljubava , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Miroljuba Milojevića
sa temom:
1. 07:30 do 08:30 Rezidba jabuke za rod , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj radionice je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom rezidbom jabuke za rod.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 26.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Veliki Kupci , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Kostić Zorana
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 e-Agrar , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj tribine će biti da se poljoprivredni proizvođači informišu o elektronskom pristupanju Portalu eID kao i o načinu rada u elektronskom registru poljoprivrednih gazdinstava – eRPG.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 25.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Bogdanje , opština Trstenik, Gazdinstvo Marković Miroslava
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 e-Agrar , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači informišu o elektronskom pristupanju Portalu eID kao i o načinu rada u elektronskom registru poljoprivrednih gazdinstava – eRPG.
Koordinator: Dragana Andrejić

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 19.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Brajkovac , opština Kruševac – grad, Prostorije Osnovne škole
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita pšenice i ječma od bolesti, štetočina i korova , savetodavac Slađana Rilak
2. 18:30 do 19:00 Prerada povrća na gazdinstvu , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj predavanja bio je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje zaštita pšenice i ječma od bolesti, štetočina i korova kao i mogućnost prerade povrća na gazdinstvu
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 16.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Milentija , opština Brus, Osnovna škola
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 E-agrar , savetodavac Zoran Starinac
2. 18:30 do 19:00 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Momir Nedić

Proizvođačima će se pružiti informacija o korišćenju aplikacije E-agrar.Proizvođačima će se pružiti informacija o savremenim načinima proizvodnje maline.
Koordinator: Zoran Starinac

Izvor: PSSS Kruševac

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 07:30 održaće se radionica, mesto Ljubava , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Miroljuba Milojevića
sa temom:
1. 07:30 do 08:30 Rezidba jabuke za rod , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj radionice će biti upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom rezidbom jabuke za rod.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac