Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 07.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Donji Krčin , opština Varvarin, Gazdinstvo Mlađana Marinkovića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Karakteristike novointrodukovanih sorata kupine. , savetodavac Momir Nedić

Cilj posete oglednom gazdinstvu je upoznavanje proizvođača sa karakteristikama novointrodukovanih sorti kupine.
Koordinator: Momir Nedić

Izvor: PSSS Kruševac