Najava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 18.03.2023. godine, sa početkom u 12:30 održaće se tribina, mesto Bare , opština Knić, MZ Bare
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 ID parametri , savetodavac Danko Petrović
2. 13:00 do 13:30 ConsentID aplikacija , savetodavac Suzana Nešković
3. 13:30 do 14:00 eAgrar , savetodavac Violeta Petrović Luković


Koordinator: Violeta Petrović Luković

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 18.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Sala PSSS Kragujevac
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 ID parametri , savetodavac Danko Petrović
2. 10:30 do 11:00 ConsentID aplikacija , savetodavac Suzana Nešković
3. 11:00 do 11:30 eAgrar , savetodavac Violeta Petrović Luković


Koordinator: Violeta Petrović Luković

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Rača , opština Rača, Sala opštine Rača
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 e Agrar , savetodavac Lidija Vulović
2. 09:30 do 10:00 Podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada voća i hmelja , savetodavac Marija Ivanović
3. 10:00 do 10:30 Subvencije u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić

Tribina se organizuje u cilju informisanja poljoprivrednih proizvođača o e Agraru, podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada i subvencijama u stočarstvu.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:58 održana je tribina, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Prostorijaprve mesne zajednice
sa temom:
1. 08:58 do 09:30 Instaliranje consentID aplikacije , savetodavac Danko Petrović

Cilj tribine je da se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima objasni instaliranje ConestID aplikacije.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Opštinska sala u Topoli
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 E agrar , savetodavac Goran Varjačić
2. 10:30 do 11:00 TE obrasci , savetodavac Miloš Jelić


Koordinator: Goran Varjačić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:57 održana je tribina, mesto Rača , opština Rača, Opština Rača
sa temom:
1. 08:57 do 09:33 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Marija Ivanović

Tribina je organizovana u cilju upoznavanja proizvođača sa eAgrarom.
Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Opštinska sala u Aranđelovcu
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 E agrar , savetodavac Biljana Milosavljević
2. 10:30 do 11:00 E agrar , savetodavac Stefanija Anđelković

Rad sa poljoprivrednim proizvođačima u vezi Consanting -a i ID.
Koordinator: Biljana Milosavljević

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 16.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Prostorije opštine Aranđelovac
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Obnova registracije gazdinstva u E RPG , savetodavac Danko Petrović

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođi upoznaju sa procesom obneve E RPG
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Prostorijaprve mesne zajednice
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Instaliranje consentID aplikacije , savetodavac Danko Petrović

Cilj tribine je da se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima objasni instaliranje ConestID aplikacije.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Rača , opština Rača, Opština Rača
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Marija Ivanović


Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac