Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 02.03.2023. godine, sa početkom u 09:56 održana je tribina, mesto Pretoke , opština Knić, MK Pretoke
sa temama:
1. 09:56 do 10:27 ID parametri , savetodavac Suzana Nešković
2. 10:29 do 11:00 Aplikacija Consent ID , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Suzana Nešković

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 02.03.2023. godine, sa početkom u 08:57 održana je tribina, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Prostorije PSSS Kragujevac
sa temom:
1. 08:57 do 09:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Lidija Vulović

Tribina se organizuje u cilju informisanja proizvođača o eAgraru.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Sala PSSS
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zaštita strnih žita , savetodavac Goran Varjačić
2. 09:30 do 10:00 Upis u Vinogradarski registar , savetodavac Goran Varjačić

Predavanje će biti organizovano u cilju predstavljanja najnovijih sistema zaštite i radova u voćnjacima.
Koordinator: Goran Varjačić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 27.02.2023. godine, sa početkom u 08:54 održana je tribina, mesto Batočina , opština Batočina, Skupština opštine Batočina
sa temama:
1. 08:54 do 09:30 E-agrar , savetodavac Miloš Jelić
2. 09:31 do 10:31 E-agrar , savetodavac Miloš Jelić
3. 10:38 do 12:04 Subvencije u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 28.02.2023. godine, sa početkom u 08:53 održana je predavanje, mesto Kutlovo , opština Kragujevac – grad, Sala mesne zajednice
sa temama:
1. 08:53 do 09:30 Prolećni radovi u voćnjacima , savetodavac Biljana Milosavljević
2. 09:30 do 10:00 Prolećna zaštita strnih žita , savetodavac Goran Varjačić
3. 10:00 do 10:31 PIS , savetodavac Marija Ivanović
4. 10:32 do 11:03 Prolećna zaštita u voćnjacima , savetodavac Lidija Vulović


Koordinator: Biljana Milosavljević

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Batočina , opština Batočina, Zgrada skupštine opštine Batočina
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Subvencije u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić
2. 10:30 do 11:00 E-agrar , savetodavac Miloš Jelić
3. 11:00 do 11:30 E-agrar , savetodavac Stefanija Anđelković


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 03.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Novi Milanovac , opština Kragujevac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Radivoje Veličković
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Marija Ivanović
2. 10:30 do 11:00 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Lidija Vulović

Tribina se organizuje u cilju upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa podrškom u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru kao i primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 02.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Prostorije PSSS Kragujevac
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Lidija Vulović

Tribina se organizuje u cilju informisanja proizvođača o eAgraru.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 02.03.2023. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Rača , opština Rača, Opština Rača
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanjima koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Marija Ivanović

Tribina se organizuje u cilju upoznavanja proizvođača sa Primenom Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanjima koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 27.02.2023. godine, sa početkom u 08:31 održana je tribina, mesto Donja Rača , opština Rača, Mesna zajednica Donja Rača
sa temom:
1. 08:31 do 09:08 eAgrar , savetodavac Marija Ivanović

Tribina je organizovana u cilju upoznavanja proizvođača sa eAgrarom.
Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac