Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 14.03.2024. godine, sa početkom u 10:46 održana je tribina, mesto Gornja Trnava , opština Topola, Gazdinstvo Ivane Vasiljević
sa temom:
1. 10:46 do 11:20 E Agrar , savetodavac Lidija Vulović

Cilj tribine bio je da se prisutnima pojasni postupak ažuriranja podataka, obnove registracije i podnošenja zahteva za subvencije i povratak akcize na kupljeno gorivo, putem platforme eAgrar.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac