Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Kragujevac

U periodu od 13.03.2024. do 15.03.2024. godine, održana je zimska škola, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Sala opštine u Aranđelovcu, Odsek za poljoprivredu u Kniću i Srednja poljoprivredna škola u Topoli. Zimska škola je počela 13.03.2024. godine u 09:02, i održana je prema sledećem rasporedu:

13.03.2024.

13-03-2024.
   09:02 do 09:33 Savremeni objekti u govedarstvu , savetodavac Goran Joksić
   09:33 do 10:03 Uloga prognozno izveštajne službe u integralnoj poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Lidija Vulović
   10:07 do 10:37 Crna i žuta šljivina osa , savetodavac Marija Ivanović
   10:37 do 11:07 Ishrana krava , savetodavac Goran Joksić
   11:09 do 11:42 Rezidba koštičavog voća , savetodavac Danko Petrović
   11:42 do 12:13 Značaj zadrugarstva , savetodavac Suzana Nešković
   12:13 do 12:44 Tehnologija gajenja krmnog bilja , savetodavac Suzana Nešković

14-03-2024.
   08:52 do 09:26 Unapređenje poljoprivredne proiuzvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanjetehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Miloš Jelić
   09:27 do 10:00 Šljiva i višnja , savetodavac Biljana Milosavljević
   10:01 do 10:44 Adaptacija poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene , savetodavac Violeta Petrović Luković
   10:44 do 12:00 Razvoj seoskog turizma , savetodavac Miloš Jelić
   11:11 do 11:43 Ishrana muznih krava , savetodavac Violeta Petrović Luković
   11:45 do 12:17 Prihrana pšenice , savetodavac Valentina Kovačević
   12:18 do 12:48 Pesticidi i zdravlje ljudi , savetodavac Goran Varjačić

15-03-2024.
   09:54 do 10:25 Krediti u poljoprivredi , savetodavac Stefanija Anđelković
   10:30 do 11:00 Proizvodnja lokalnih proizvoda koji mogu da budu zaštićeni geografskim poreklom , savetodavac Danko Petrović
   11:00 do 11:30 Organska proizvodnja i regenerativna poljoprivreda , savetodavac Ljiljana Vuksanović
   11:31 do 12:01 Uvođenje novih tehnologija u poljoprivredu , savetodavac Miloš Jelić
   12:00 do 12:30 Rezidba voća , savetodavac Biljana Milosavljević
   12:31 do 13:01 Objekti za uzgoj ovaca , savetodavac Violeta Petrović Luković
   13:01 do 13:31 Zaštita vinove loze od pepelnice , savetodavac Goran Varjačić


Koordinator: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS Kragujevac