Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 10:52 održana je predavanje, mesto Rača , opština Rača, Sala opštine Rača
sa temama:
1. 10:52 do 11:22 Rutava buba , savetodavac Lidija Vulović
2. 11:39 do 12:18 Primena DPP u višegodišnjim zasadima , savetodavac Marija Ivanović

Predavanje je organizovano u cilju edukacije poljoprivrednih proizvođača iz oblasti zaštite bilja
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac