Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Niš (Palilula) , opština Niš-Palilula, Prostorije PSSS Niš
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Javni poziv za podnošenje zahteva za tov u 2024 godini. , savetodavac Igor Petrović

Cilj Tribine je bio upoznavanje prisutnih proizvođača sa Javnim pozivom za podnošenje zahteva za tov junadi u 2024 godini, uslovima i načinom podnošenja zahteva.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Niš