Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 15.06.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se radionica, mesto Opornica , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Gorana Vučkovića
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Pravilno uzorkovanje zemljišta za hemijsku analizu , savetodavac Valentina Kovačević


Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 11:55 održana je tribina, mesto Lapovo (varošica) , opština Lapovo, Prostorije udruženja
sa temom:
1. 11:55 do 12:28 Uredbe u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Desimirovac , opština Kragujevac – grad,
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji kukuruza , savetodavac Valentina Kovačević


Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Ekonomij srednje škole
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Značaj zelene rezidbe voća , savetodavac Danko Petrović
2. 11:30 do 12:00 Uticaj ambijentanih uslova na mlečnost krava , savetodavac Violeta Petrović Luković

Cilj predavanja je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa temama iz oblasti stočarstva i voćarstva
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Jovanovac , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Zorana Gavrilovića
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Tumačenje podsticaja za podizanje višegodišnjih zasada , savetodavac Valentina Kovačević


Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 11:58 održana je tribina, mesto Batočina , opština Batočina, Gradska uprava
sa temama:
1. 11:58 do 12:30 Način ostvarivanja podsticaja u 2024. godini , savetodavac Ljiljana Vuksanović
2. 12:31 do 13:02 Uredbe u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Jovanovac , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Anke Radovanović
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Uslovi i dokumentacija za podsticaje za nabavku novih mašina , savetodavac Miloš Jelić


Koordinator: Miloš Jelić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 10:05 održana je predavanje, mesto Resnik , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Milanke Erić
sa temama:
1. 10:05 do 10:37 Divrezifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Miloš Jelić
2. 12:56 do 13:36 Tehnološki-ekonomski obrasci , savetodavac Stefanija Anđelković


Koordinator: Miloš Jelić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 13.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Gornje Komarice , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Dragana Maksimovica
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 KAKO IZVRŠITI REGISTRACIJU PROSTORIJA U DOMAĆINSTVU ZA PAKOVANJE I PUNJENJE MEDA , savetodavac Stefanija Anđelković
2. 09:30 do 10:00 Tritikale , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Stefanija Anđelković

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 06.06.2024. godine, sa početkom u 08:04 održana je tribina, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, U velikoj sali PSSS Krag.
sa temom:
1. 08:04 do 08:40 Načini ostvarivanja podsticaja tokom 2024. god. , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS Kragujevac