Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 08:04 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lipovac , opština Topola, Gazdinstvo Đarka Petrović
sa temom:
1. 08:04 do 08:35 Izvođenje mašinske zelene rezidbe vinove loze , savetodavac Danko Petrović

Tokom obilaska ogledne farme upoznatisu zainteresovani poljoprivredni proizvođači sa mašinskom zelenom rezidbom vinove loze.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac