Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 13:58 održana je radionica, mesto Banja , opština Aranđelovac, Gazdinstvo Mladena Tomković
sa temom:
1. 13:58 do 14:35 Pravilno uklanjanje zaperaka na stonim sortama vinove loze , savetodavac Danko Petrović

Tokom radionice su upoznati zainteresovani poljoprivredni proizvođača sa pravilnim uklanjanjem zaperaka na stonim sortama vinove loze.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac