Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 10:01 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lešnica , opština Loznica – grad, Domaćinstvo Željka Filipovića
sa temom:
1. 10:01 do 10:31 Pristup eAgraru i podnošenje zahteva za podsticaje , savetodavac Dušan Despotović

Cilj obilaska je bio, upoznavanje prisutnih sa načinima pristupa eAgraru, kao i pristupanje i podnošenje podsticaja preko platforme eAgrara
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica