Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 11:03 održana je predavanje, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Ekonomij srednje škole
sa temama:
1. 11:03 do 11:35 Značaj zelene rezidbe voća , savetodavac Danko Petrović
2. 11:36 do 12:07 Uticaj ambijentanih uslova na mlečnost krava , savetodavac Violeta Petrović Luković

Cilj predavanja je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa temama iz oblasti stočarstva i voćarstva
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 11:50 održana je tribina, mesto Jabučje , opština Kragujevac – grad, Gazdinsvo Jovanovic Vlade
sa temom:
1. 11:50 do 12:21 E agrar , savetodavac Biljana Milosavljević


Koordinator: Biljana Milosavljević

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 09:59 održana je obilazak ogledne farme, mesto Desimirovac , opština Kragujevac – grad,
sa temom:
1. 09:59 do 10:52 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji kukuruza , savetodavac Valentina Kovačević


Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 08:29 održana je tribina, mesto Jovanovac , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Zorana Gavrilovića
sa temom:
1. 08:29 do 09:27 Tumačenje podsticaja za podizanje višegodišnjih zasada , savetodavac Valentina Kovačević


Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 13.06.2024. godine, sa početkom u 08:59 održana je predavanje, mesto Gornje Komarice , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Dragana Maksimovica
sa temama:
1. 08:59 do 09:36 KAKO IZVRŠITI REGISTRACIJU PROSTORIJA U DOMAĆINSTVU ZA PAKOVANJE I PUNJENJE MEDA , savetodavac Ljiljana Vuksanović
2. 09:37 do 10:10 Tritikale , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Stefanija Anđelković

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 08:29 održana je tribina, mesto Jovanovac , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Anke Radovanović
sa temom:
1. 08:29 do 09:04 Uslovi i dokumentacija za podsticaje za nabavku novih mašina , savetodavac Miloš Jelić


Koordinator: Miloš Jelić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 15.06.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se radionica, mesto Opornica , opština Kragujevac – grad, Na gazdinstvu Gorana Vučkovića
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Pravilno uzorkovanje zemljišta za hemijsku analizu , savetodavac Valentina Kovačević


Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 11:55 održana je tribina, mesto Lapovo (varošica) , opština Lapovo, Prostorije udruženja
sa temom:
1. 11:55 do 12:28 Uredbe u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Desimirovac , opština Kragujevac – grad,
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji kukuruza , savetodavac Valentina Kovačević


Koordinator: Valentina Kovačević

Izvor: PSSS Kragujevac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Ekonomij srednje škole
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Značaj zelene rezidbe voća , savetodavac Danko Petrović
2. 11:30 do 12:00 Uticaj ambijentanih uslova na mlečnost krava , savetodavac Violeta Petrović Luković

Cilj predavanja je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa temama iz oblasti stočarstva i voćarstva
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac