Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 28.06.2024. godine, sa početkom u 17:22 održana je radionica, mesto Banja , opština Aranđelovac, Poljoprivredno gazdinstvo Ana Dramicanin
sa temom:
1. 17:22 do 17:52 Dezinsekcija objekata za uzgoj krava , savetodavac Violeta Petrović Luković


Koordinator: Violeta Petrović Luković

Izvor: PSSS Kragujevac