Održana edukacija savetodavaca PSSS na temu: Prevencija bolesti papaka u cilju očuvanja zdravlja i dobrobiti mlečnih krava

U skladu sa Godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača za 2023. godinu, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), održani deo edukacije za Modul 7: Prevencija bolesti papaka u cilju očuvanja zdravlja i dobrobiti mlečnih krava.

Prvi, deo edukacije održan je 07. septembra 2023. godine, kao teorijska obukа, u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi.

Drugi, deo edukacija odražan je 15. septembra 2023. godina, kao kombinacija teorijskog dela i praktične radionice u Poljoprivrednoj veterinarskoj školi sa domom učenika u Rekovcu.

Učesnici edukacije bili su savetodavci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije (PSSS) i fizička lica. Edukaciju je otvorila dr Nataša Tolimir iz IPN-a, a u uvodnom delu učesnicima su se obratili dr Rade Jovanović direktor IPN-a, dr Radmila Beskorovajni,Ljubiša Stevanović direktor Poljoprivredno veterinaske skole sa domom učenika u Rekovcu.

Cilj edukacije je upoznavanje savetodavaca sa značajem preventivnih mera u očuvanju zdravlja papaka, kao jednom od preduslova za uspešnu i profitabilnu proizvodnju mleka.

Prvi deo edukacije odnosio se  na anatomiju, funkciju i zdravlje papaka, kao i uslove držanja koje utiču na samu dobrobit papaka. Uticaj intenzivne proizvodnje mleka na bolesti papaka, kao i bolesti koje utiču na samu dobrobit životinje. U okviru edukacija akcenat je bio i na najčešće bolesti papaka, kao i na samu dijagnostiku oboljenja. Edukacija je obuhvatila i procenu zdravlja krava na osnovu hemijskog sastava mleka.

 

Drugi deo edukacija-radionica održan je na farmi mlečnih krava u  Poljoprivredno veterinasrke skole sa domom učenika  u Rekovcu gde je održana radionica.U okviru ovog dela edukacija prikazana je dijagnostika oboljenja papaka. Predstavljena je demonstracija opreme, kao i prikaz obrade rožine papaka na grlima. Obavljena je procena zdravlja papaka kao i procena hoda životinje. Deo edukacija odnosio se na  priokaz edukativnih filmova,kojima su savetodavci upoznati sa problematikom procene hoda krava u dijagnostici oboljenja, lečenja bolesti papaka i praktična obrada papaka.

 

Rezultat edukacije je unapređenje kompetencija savetodavaca, a sve da se stečena znanja budu preneta poljoprivrednim proizvođačima i pomognu im u donošenju adekvatnih koraka u prevenciji oboljenja papaka.

Predavači na edukaciji bili su prof. dr Ivan Vujanac, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta  u Beogradu, prof. dr Zvonko Zlatanović,  Visoko poljoprivredne-prehrambene škole strukovnih studija Prokuplje i dr Radmila Beskorovajni iz Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

Slike sa edukacija:

 

Materijal sa edukacija:

 

1 predavanje IPNUP

1 UTICAJ USLOVA DRZANJA NA BOLESTI PAPAKA dr Z Zlatanovic

2 NAJCESCE BOLESTI PAPAKA

IPNUP predavanje 2

Prezentacija anatomija,funkcija i zdravlje papaka-ИПН