Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 13.02.2023. godine, sa početkom u 09:31 održana je tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije PSSS Zaječar
sa temama:
1. 09:31 do 10:02 E agrar , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 10:02 do 10:33 Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja , savetodavac Saša Stamenković

Cilj održavanja tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme e-Agrar,kao i sa Pravilnikom o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 17.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Podgorac , opština Boljevac, Gazdinstvo Mladenović Vlaste
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla, kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa mogućnošću unapređenja plasmana proizvoda animalnog porekla kroz preradu, pakovanje, promociju i zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 17.02.2023. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Grljan , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Veselinović Nadice
sa temom:
1. 08:30 do 09:00 Dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća, kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa mogućnošću unapređenja plasmana proizvoda od voća i povrća kroz preradu, pakovanje, promociju i zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 15.02.2023. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Marije Marković
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 E agrar , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme e-Agrar.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 15.02.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Vrbica , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Žikić Slobodana
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Praktičan prikaz rezidbe Oblačinske višnje , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže pravilna uzgojna rezidba višnje za formiranje piramidalne krune prilagođene mašinskoj berbi.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 14.02.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Značaj uvođenja platforme e-Agrar , savetodavac Slavica Dželatović
2. 11:35 do 12:05 Pravilnik o malim količinama hrane biljnog porekla , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme e -Agrar, kao i sa Pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 13.02.2023. godine, sa početkom u 13:30 održaće se tribina, mesto Veliki Izvor , opština Zaječar – grad, Prostorija mesne kancelarije
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 Postupak izdavanja eID broja , savetodavac Slavica Dželatović
2. 14:05 do 14:35 Jačanje konkurentnosti povrtarske proizvodnje , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa postupkom izdavanja eID broja, kao i sa jačanjem konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 14.02.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije PSSS Zaječar
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Proizvodnja rasada povrća , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 11:35 do 12:05 Porez na dodatu vrednost u poljoprivredi , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa proizvodnjom rasada povrća i da se ukaže na neophodne mere nege koje treba sprovesti, kao i sa PDV-om u poljoprivredi.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 13.02.2023. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Prostorije PSSS Zaječar
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 E agrar , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 10:05 do 10:35 Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja , savetodavac Saša Stamenković

Cilj održavanja tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem uvođenja platforme e-Agrar,kao i sa Pravilnikom o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 08.02.2023. godine, sa početkom u 08:58 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 08:58 do 09:30 Organska proizvodnja povrća , savetodavac Slavica Kodžopeljić
2. 09:30 do 10:04 Udruzivanje i zadrugarstvo , savetodavac Slavica Dželatović
3. 10:06 do 10:37 Prolećna sadnja voća , savetodavac Mihajlo Žikić
4. 10:38 do 11:12 Diverzifikacija proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa organskom proizvodnjom povrća, udruzivanjem i zadrugarstvom, prolećnom sadnjom voća i diverzifikacijom proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu .
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar